Magyar Jog 2023/3

Tanulmányok

 • Kőrös András: Utak és útvesztők. A Ptk. Családjogi Könyvének egyes jogalkalmazási kérdései (133)
 • Czine Ágnes: Néhány gondolat az áldozat, a sértett és a passzív alany fogalmi összefüggéseiről (144)
 • Domokos Andrea: Európai normák a magyar áldozatvédelemben 8149)
 • Székely György László: Actio popularis: a „népvád” lehetősége a büntetőeljárásban (154)
 • Fázsi László: Actio popularis anno 2022 (164)
 • Braun Péter: A kartelljogi jogsértéssel okozott kár számszerűsítésének akadályai (182)

Szellemidézés

 • Angyal Pál: Emlékeimből – 3. rész (190)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/3

Tanulmány

 • Vékás Lajos: A Polgári Törvénykönyv első hét évéről (101)
 • Braun Péter: A kettős érvényesíteni kívánt jog a polgári perben (113)
 • Ganczer Mónika: Magyar területváltozások és állampolgársági kérdések az első világháborút követően (119)

Jogalkotásunk nyomában

 • Udvary Sándor: Az első Pp. novella hatása az elsőfokú eljárásra (129

Szemle

Tóth Nikolett Ágnes: Új információs technológiák és innovatív megoldások a sportrendezvények biztosításában (141)

Jogirodalom – jogélet

 • Tóth J. Zoltán: Jogi kultúra és a jog hatékonysága – Recenzió Visegrády Antal könyvéről (149)