Európai Jog 2022/4

  • Harmathy Attila professzor úrra emlékezünk (1)
  • Szabó Judit, Mester-Krizsa Alexandra: A ne bis in idem elve a szabálysértési és a büntetőeljárás viszonyában – gondolatok az Európai Unió Bírósága legújabb döntésének következményeiről (3)
  • Stréda Antal: A hitelintézetek veszteségviselési és feltőkésítési kapacitásának európai uniós szabályozása (11)
  • Széles Krisztina: Kioldható-e a gordiuszi csomó a tagállami adószuverenitás és a Bizottság állami támogatási soft law-ja között? (19)
  • Kecskés László: Opponensi vélemény Dr. Nagy Csongor István „A kartelljog dogmatikai rendszere” című akadémiai doktori értekezéséről (24)
  • Kiss Máté Jenő: A családon belüli erőszak mint a diszkrimináció megnyilvánulása az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában (35)
  • Mátyás Tímea Bernadett: Recenzió Halmai Péter – Mélyintegráció. A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája című könyvéről (41)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.