Jogtudományi Közlöny 2023/3

 • Metzinger Péter: A mesterséges értelem általános polgári jogi értelmezéséről (113)
 • Tahin Szabolcs: Dilemmák az objektív teleológiai jogértelmezés körül (125)
 • Széles Krisztina: Versenyjogi állami támogatások és adószuverenitás (134)
 • Parlagi Mátyás: „A kapcsolódások könyve” és a Kúria új jogegységi határozata (145)
 • Béres Nóra: Elefánt a szobában? (151)
 • Teleki Bálint, Szegedi László: Az integráció rögös útján (158)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2022/4

 • Harmathy Attila professzor úrra emlékezünk (1)
 • Szabó Judit, Mester-Krizsa Alexandra: A ne bis in idem elve a szabálysértési és a büntetőeljárás viszonyában – gondolatok az Európai Unió Bírósága legújabb döntésének következményeiről (3)
 • Stréda Antal: A hitelintézetek veszteségviselési és feltőkésítési kapacitásának európai uniós szabályozása (11)
 • Széles Krisztina: Kioldható-e a gordiuszi csomó a tagállami adószuverenitás és a Bizottság állami támogatási soft law-ja között? (19)
 • Kecskés László: Opponensi vélemény Dr. Nagy Csongor István „A kartelljog dogmatikai rendszere” című akadémiai doktori értekezéséről (24)
 • Kiss Máté Jenő: A családon belüli erőszak mint a diszkrimináció megnyilvánulása az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában (35)
 • Mátyás Tímea Bernadett: Recenzió Halmai Péter – Mélyintegráció. A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája című könyvéről (41)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2022/5-6

 • Sándor István: Az 1959-es Ptk. A magyar polgári jog fejlődésében. A jogfejlődés dinamikája a ’80-as években 83)
 • Barsi József: A „kamionkartell” kártérítési perek tapasztalatai (10)
 • Mohai Máté: Tagi felelősségátvitel a társaságok jogában (21)
 • Leszkoven László: A másik fél érdekére való „hivséges tekintet” – egy többszemélyes magánjogi helyzet kapcsán (29)
 • Széles Krisztina: A pandémia lábnyomai az állami támogatások uniós versenyjogában és a belső piacon (32)
 • Peti András: Járványkényszer vagy hatékonyság? Az Nyrt. közgyűlésének elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő szervezése a magyar és román jogszabályok tükrében (40)
 • Molnár Dalma: Mesterséges intelligencia szolgálatban, az államigazgatás modernizációja (47)
 • Szánthó Péter: Platform-munkavállalók védelmének uniós szabályozása (52)
 • Gál Judit: Egy tag – egy üzletrész? Az egyszemélyes kft. üzletrésze (56)
 • Bodor Mária: A társasági részesedések átruházása érvénytelenségének egyes kérdései (58)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai jog 2021/2

Vezértanulmány

 • Németh Zoltán, Hrecska-Kovács Renáta: A Szingapúri-Mediációs Egyezmény – mediáció a nemzetközi térben (1)

Európai jogi fórum

 • Széles Krisztina: A nemzeti bíróságok szerepe az állami támogatások uniós versenyjogában (5)
 • Völcsey Balázs: A külföldi jog terjedelme és tartalma megállapításának eszközei (12)

Jogharmonizáció

 • Várnai-Borbás Eszter: Gondolatok az eltűnt jegyességről (18)
 • Csala Elvira: Differenciált integráció az Európai Unióban (24)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.