Múltunk 2021/4

Romsics Ignác: Sipos József (1948-2021) (2)

A köztársasági pillanat az első világháború után

 • Fiziker Róbert: Hoch die Republik! Az osztrák forradalom „udvari tanácsosai” (8)
 • Halász Iván: A republikánus eszmék és az önálló Csehszlovákia első évei (28)
 • Cody J. Inglis: Egy „jugoszláv köztársaságért”. A posztimperiális „köztársasági pillanat” és a délszlávok, 1917–1921 (42)

Tanulmányok

 • Umbrai Laura: Zsírjegyek a bödönben. Élelmezési nehézségek az első világháború Budapestjén (72)
 • Varga Lajos: 1919 októbere: pártok vergődése a koalíciós tárgyalások hálójában (113)
 • Karsai László: A holokauszt és a történészek az 1980-as évektől napjainkig (146)

Szemle

 • Gellért Ádám: A „Horthy-rendszer” megszilárdulása …
  új megvilágításban? (192)
 • Kaba Eszter: „Megy a gőzös…” Gyermekvonatok az első világháború után (210)
 • Polyák Petra: A párt alulnézetből (222)