Rubicon 2024/1

Elitek és elitváltások

 • Pálosfalvi Tamás: A király emberei. Mátyás és a hatalmi elit (4)
 • Szemethy Tamás: Katonabárók és hivatalnok grófok. Főnemesi rangemelések a Magyar Királyságban a török kiűzése után (10)
 • Hermann Róbert: Négy nemzedék. Elitek küzdelme a trón árnyékában a reformkortól a kiegyezésig (22)
 • Püski Levente: Elitek a Horthy-kori Magyarországon (36)
 • Veszprémy László Bernát: Isten veled, Aladár! Elitcsere a magyar közigazgatásban a német megszállás után (46)
 • Veszprémy László Bernát: Tanácstalan tanácstagok. Kik vezették a fővárosi zsidó tanácsot? (54)
 • Gyarmati György: Rákosi káderei. Elitváltás Magyarországon a második világháború után, 1945-1956 (62)
 • Majtényi György: Káderfogó Kádár János körül. Egy új elit születése (72)
 • Hahner Péter: Elitváltás a francia forradalomban (80)
 • Fiziker Róbert: Elit a Harmadik Birodalomban (90)

Rubicon 2023/2-3

Gyarmatosítás

 • Fiziker Róbert: Hősök vagy gonosztevők? A gyarmatbirodalmak kora (4)
 • Hahner Péter: A gyarmatosítás (12)
 • Bajnok Dániel: Távoli lakóhely. Görög „gyarmatosítás” az archaikus korban (22)
 • Lévai Csaba: Az észak-amerikai brit gyarmatok (26)
 • Balogh András: Brit hódítók. A leghatalmasabb és legtartósabb gyarmati hatalom (36)
 • Rákóczi István: A portugál expanzió (48)
 • Tarbay Gabriella: A portugál gyarmatosítás. A felfedezések úttörői (58)
 • Lénárt T. András: A spanyol korona ékkövei. Gyarmatok Latin-Amerikában (62)
 • Búr Gábor: 4 évszázad, 5 kontinensen. A holland gyarmatbirodalom (74)
 • Fiziker Róbert: A későn jövő. A Német Császárság gyarmati politikája (84)
 • Salát Gergely: Világok harca. Kína és a felemás gyarmatosítás (92)
 • Bene Krisztián: Francia Indokína. A francia gyarmatbirodalom távol-keleti gyöngyszeme (108)
 • J. Nagy László: A gyarmatosítástól a függetlenségig, 1830-1962. Francia Algériából algériai Algéria (120)
 • Ferwagner Péter Ákos: Protektorátusok és mandátumterületek. A függetlenség előszobái? (130)
 • Türke András: Franciaország és afrikai gyarmatai a függetlenné válás után (134)
 • Pók Attila: Deák István (140)

Rubicon 2022/9

II. világháború Szükségtelen háború

A hónap témája: a Gorbacsov-jelenség

 • Baráth Magdolna: Mihail Gorbacsov. Aki lezárt egy korszakot (4)
 • Mitrovits Miklós: Gyorsítás, nyilvánosság, átalakítás. Mihail Gorbacsov és a Szovjetúnió összeomlása (12)

Dosszié: A II. világháború

 • Patrick J. Buchanan: München, 1938 (20)
 • Patrick J. Buchanan: Egy szükségtelen háború. Dilemmák a II. világháborúhoz vezető úton (40)
 • Magyarics Tamás: A „furcsa háború” (52)
 • Szakály Sándor: Magyarországnak ki kell maradnia. A remélt semlegességtől a kényszerű hadba lépésig (60)

Nagyító alatt: a semlegesség

Kardos Gábor: A semlegesség joga (70)

Hahner Péter: Az Egyesült Államok semlegessége (72)

Fiziker Róbert: Az osztrák semlegesség. Moszkvától Moszkváig (82)

Richli Gábor: Finnország semlegességi törekvései az elmúlt száz évben (88)

Horváth Jenő: Az olasz semlegesség az első világháború idején (94)

Múltunk 2021/4

Romsics Ignác: Sipos József (1948-2021) (2)

A köztársasági pillanat az első világháború után

 • Fiziker Róbert: Hoch die Republik! Az osztrák forradalom „udvari tanácsosai” (8)
 • Halász Iván: A republikánus eszmék és az önálló Csehszlovákia első évei (28)
 • Cody J. Inglis: Egy „jugoszláv köztársaságért”. A posztimperiális „köztársasági pillanat” és a délszlávok, 1917–1921 (42)

Tanulmányok

 • Umbrai Laura: Zsírjegyek a bödönben. Élelmezési nehézségek az első világháború Budapestjén (72)
 • Varga Lajos: 1919 októbere: pártok vergődése a koalíciós tárgyalások hálójában (113)
 • Karsai László: A holokauszt és a történészek az 1980-as évektől napjainkig (146)

Szemle

 • Gellért Ádám: A „Horthy-rendszer” megszilárdulása …
  új megvilágításban? (192)
 • Kaba Eszter: „Megy a gőzös…” Gyermekvonatok az első világháború után (210)
 • Polyák Petra: A párt alulnézetből (222)

Századok 2021/5

Magyar legitimizmus – Habsburg szerepfelfogás

 • Bartha Ákos: Előszó (919)
 • Murber Ibolya: Habsburg IV. Károly restaurációs elképzelései. Osztrák és magyar válságkezelés (921)
 • Tóth Imre: IV. Károly visszatérései és az osztrák-magyar határkérdés ügye (939)
 • Fiziker Róbert: Egy fiókban maradt alternatíva. Királykérdés a Külügyminisztériumi Levéltár fennmaradt irataiban (1922–1938) (959)
 • Paál Vince: Gratz Gusztáv legitimizmusa publikációi tükrében (979)
 • Fejérdy Gergely: Habsburg Ottó és az 1956-os forradalom (1003)

Tanulmányok

 • Bácsatyai Dániel: Bolgár–magyar háborúk az 1250–1260-as években (1025)
 • Deák Ágnes: Közigazgatási határok és nemzetiségpolitika Magyarországon az 1850-es években (1055)
 • Büky Orsolya: Csánky Dénes az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum élén (1077)

Történeti irodalom

Mátyás-Rausch Petra: Skorka Renáta: A gölnici bányajog (1113)

Bartos-Elekes Zsombor: Andrei Nacu: Scaunele săseşti în documente cartografice din secolele XVI–XVIII. (1115)

Szeghő Patrik: Jeszenszky Géza: Lost Prestige. Hungary’s Changing Image in Britain, 1894–1918 (1118)

Grósz András: Pritz Pál: 100 év. A trianoni Magyarország képes története (1121)

Bern Andrea: Ungváry Krisztián: Horthy Miklós. A kormányzó és felelőssége, 1920–1944 (1124)

Hajdu Edit: Galambos István – Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Magyar dúlás. Tanulmányok a kényszerkollektivizálásról (1127)

E számunk munkatársai (1131)

Elektronikusan elérhető itt.