Magyar Jog 2022/2

Tanulmányok

  • Szívós Kristóf: Az eventualitás elvének hatása a perfelvételi nyilatkozatok előterjesztésére (65)
  • Miczán Péter: A polgári perbeli összefoglaló nyilatkozatról I. (76)
  • Szabó Zsolt Tibor: A vállalati compliance, a lobbi, a sikerdíj és a befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés problematikája I. (91)
  • Kóródi Balázs: A börtönzsúfoltsági kártalanítás új szabályai a korábbi jogalkalmazási dilemmák tükrében (100)
  • Boda Zoltán: Előzetes gondolatok a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtételről (111)

Szemle

  • Üveges Eszter Anna: Bárd Károly – Az áldozatok méltósága és a vádlottak jogai – Összehasonlító jogi tanulmány (126)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.