Családi Jog 2021/3

A családjog jövője

  • Gondán-Evetovits Andrea: A személyi állapotot érintő perek szabályozásának legutóbbi módosítása és annak értékelése az elsőfokú bíró szemszögéből (1)

Nézőpontok

  • Varga Tímea: Névváltozás és nemváltoztatás – az anyakönyvi szabályozás változásának jogalkalmazási problémái. II. rész (11)
  • Pál Szilvia: Személyiségi jog-e a kapcsolattartási jog? Az ítélőtáblai és a kúriai gyakorlat kérdései – „a csillagoktól a tengerfenékig” (19)
  • Murányi Fanni: A jogellenes elvitel gyermekáldozatainak meghallgatása a bírák szemszögéből (26)

Külföldi szemle

  • Szeibert Orsolya: A családon belüli erőszak megítélése és a mediáció lehetőségei a jogellenes elviteli ügyekben (33)

Joggyakorlat

  • Cseh Gergely, Sáfrány Laura: A rendszeresen előforduló gyermekvédelmi hatósági intézkedésekről a miskolci járási gyámhivatal gyakorlatában (39)

Könyvismertetés

  • Körmendiné Kovács Veronika: Kozák Henriett: A gyermek jogellenes elvitele, szülői felügyeleti jog gyakorlása határon innen és túl (47)

Hírek, események

  • Simon Károly László: Digitális technológia a családjogi ügyekben. Beszámoló az Európai Jogakadémia konferenciájáról (53)