Családi Jog 2021/3

A családjog jövője

  • Gondán-Evetovits Andrea: A személyi állapotot érintő perek szabályozásának legutóbbi módosítása és annak értékelése az elsőfokú bíró szemszögéből (1)

Nézőpontok

  • Varga Tímea: Névváltozás és nemváltoztatás – az anyakönyvi szabályozás változásának jogalkalmazási problémái. II. rész (11)
  • Pál Szilvia: Személyiségi jog-e a kapcsolattartási jog? Az ítélőtáblai és a kúriai gyakorlat kérdései – „a csillagoktól a tengerfenékig” (19)
  • Murányi Fanni: A jogellenes elvitel gyermekáldozatainak meghallgatása a bírák szemszögéből (26)

Külföldi szemle

  • Szeibert Orsolya: A családon belüli erőszak megítélése és a mediáció lehetőségei a jogellenes elviteli ügyekben (33)

Joggyakorlat

  • Cseh Gergely, Sáfrány Laura: A rendszeresen előforduló gyermekvédelmi hatósági intézkedésekről a miskolci járási gyámhivatal gyakorlatában (39)

Könyvismertetés

  • Körmendiné Kovács Veronika: Kozák Henriett: A gyermek jogellenes elvitele, szülői felügyeleti jog gyakorlása határon innen és túl (47)

Hírek, események

  • Simon Károly László: Digitális technológia a családjogi ügyekben. Beszámoló az Európai Jogakadémia konferenciájáról (53)

Családi Jog 2021/2

A családjog jövője

  • Szeibert Orsolya: Az apai jogállás betöltése: régi szabályok – új világ. Az apai jogállást betölteni nem tudó biológiai apa helyzete (1)

Nézőpontok

  • Kussinszky Anikó: A sürgősségi pszichiátriai intézeti gyógykezelés elrendelésével kapcsolatos friss joggyakorlat-elemzés tapasztalatai (9)
  • Varga Tímea: Névváltoztatás és nemváltoztatás – az anyakönyvi szabályozás változásának jogalkalmazási problémái I. rész (17)
  • Pungor Viktória Katalin: Kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet(ek) idején (23)
  • Gál Emese Dorottya: A gyermekbarát igazságszolgáltatás modellje a büntetőeljárásban. A Barnahus-modell (30)

Joggyakorlat

  • Ferge Zsigmond: Az európai bíróságok legújabb döntéseiből (37)

Kitekintés

  • Barzó Tímea, Krajnyák Enikő: A házasságkötés és a házasság felbontásának kérdései a görög jog szerint (41)

Hírek, események

  • Stáhly Katalin: „Ha egyedül gyengék is, együtt erősek vagyunk” – gyermekvédelmi irányelv az iskolai bántalmazás megelőzésére és kezelésére (49)

Könyvismertetés

  • Martin Anita: Nave-Herz: A családok napjainkban. Családszerkezeti változások és ennek hatásai a nevelésre (54)

Családi Jog 2020/4

A családjog jövője

  • Nagy Györgyi: A családi vállalkozások fenntartásának alternatív jogi eszközei Bizalmi vagyonkezelés – családi alkotmány – family office (1)
  • Lux Ágnes: A magyar alternatív gyermekjogi jelentésről az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtt zajlott egyszerűsített eljárásban (10)
  • Gál Emese Dorottya: Sharenting és gyermekjogok – a szülők közösségimédia-használatának a gyermekre gyakorolt káros hatásai (19)
  • Hámori Antal: A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtásában bekövetkezett hatáskör-változásról, valamint a folyamatos kapcsolattartás pótlásának nehézségeiről – egy jogeset kapcsán (26)
  • Varga Tímea: Az apai elismerés keletkezése és alaki feltételei – a gyakorlat szemszögéből (32)

Külföldi szemle

  • Szeibert Orsolya: A gyermek meghallgatása és legfőbb érdeke a jogellenes elviteli ügyekben (40)

Joggyakorlat

  • Ferge Zsigmond: A házasságkötéshez való jog és a görög bíróságok. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése a Theodorou és Tsotsorou kontra Görögország ügyben (46)

Hírek, események

  • Tancsik Annamária: „Hivatásrendek találkozása” Beszámoló a Családi Jog folyóirat 2020. évi konferenciájáról (51)

Könyvismertetés

  • Bukor Liza: Harminc/30 – Jubileumi ombudsman-kötet a Gyermekjogi Egyezmény tiszteletére (57)