Családi Jog 2022/3

A családjog jövője

 • Lápossy Attila: Ki nevel a végén? – A szülő neveléshez való jogának alapjogi tartalmáról és határairól (1)

Nézőpontok

 • Gondán-Evetovits Andrea: A tartásra jogosult gyermek szokásos tartózkodási helyének megítélése jogellenes gyermekelvitel esetén (8)
 • Nyírőné Kiss Ildikó: A házassági vagyonjog aktuális kérdéseiről a Kúria Polgári Kollégiuma véleményének tükrében (16)
 • Grád András, Nisztor Mária: Objektív vagy szubjektív – újabb kérdőjelek az igazságügyi pszichológus szakértői vélemények megbízhatósága terén (23)
 • Vajda Andrea: A kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtásának egyes kérdései – a Zalaegerszegi Törvényszék joggyakorlatának áttekintése alapján (30)

Joggyakorlat

 • Nagy Csongor István: Az EU nemzetközi magánjogának család- és öröklési jogi szabályai a magyar bíróságok gyakorlatában (37)
 • Tancsik Annamária: Az európai bíróságok legújabb döntéseiből (43)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Családi Jog 2021/3

A családjog jövője

 • Gondán-Evetovits Andrea: A személyi állapotot érintő perek szabályozásának legutóbbi módosítása és annak értékelése az elsőfokú bíró szemszögéből (1)

Nézőpontok

 • Varga Tímea: Névváltozás és nemváltoztatás – az anyakönyvi szabályozás változásának jogalkalmazási problémái. II. rész (11)
 • Pál Szilvia: Személyiségi jog-e a kapcsolattartási jog? Az ítélőtáblai és a kúriai gyakorlat kérdései – „a csillagoktól a tengerfenékig” (19)
 • Murányi Fanni: A jogellenes elvitel gyermekáldozatainak meghallgatása a bírák szemszögéből (26)

Külföldi szemle

 • Szeibert Orsolya: A családon belüli erőszak megítélése és a mediáció lehetőségei a jogellenes elviteli ügyekben (33)

Joggyakorlat

 • Cseh Gergely, Sáfrány Laura: A rendszeresen előforduló gyermekvédelmi hatósági intézkedésekről a miskolci járási gyámhivatal gyakorlatában (39)

Könyvismertetés

 • Körmendiné Kovács Veronika: Kozák Henriett: A gyermek jogellenes elvitele, szülői felügyeleti jog gyakorlása határon innen és túl (47)

Hírek, események

 • Simon Károly László: Digitális technológia a családjogi ügyekben. Beszámoló az Európai Jogakadémia konferenciájáról (53)