Jogtudományi Közlöny 2021/3

Tanulmány

  • Vékás Lajos: A Polgári Törvénykönyv első hét évéről (101)
  • Braun Péter: A kettős érvényesíteni kívánt jog a polgári perben (113)
  • Ganczer Mónika: Magyar területváltozások és állampolgársági kérdések az első világháborút követően (119)

Jogalkotásunk nyomában

  • Udvary Sándor: Az első Pp. novella hatása az elsőfokú eljárásra (129

Szemle

Tóth Nikolett Ágnes: Új információs technológiák és innovatív megoldások a sportrendezvények biztosításában (141)

Jogirodalom – jogélet

  • Tóth J. Zoltán: Jogi kultúra és a jog hatékonysága – Recenzió Visegrády Antal könyvéről (149)