Állam- és Jogtudomány 2023/4

Tanulmány

 • Bartóki-Gönczy Balázs: Vihar előtti csend ötven év hibernáció után? – Előszó „Az ötvenéves űrkárfelelősségi egyezmény” című tanulmányblokkhoz (3)
 • Ganczer Mónika: Honosság szerepe a világűrjogi felelősségben és kárfelelősségben (31)
 • Takó Dalma: Az űrkárfelelősség kérdését szabályozó általános és különös nemzetközi szerződések (52)
 • Kiss Mátyás: Kiberműveletek a beavatkozás tilalma mint nemzetközi jogi alapelv tükrében (67)

Recenzió

 • Szente Zoltán: Apologetikus alkotmánytörténet újratöltve? Megjegyzések A magyar alkotmány: korszakok és kihívások című kötethez (89)
 • Prugberger Tamás: Szalma József: A kárfelelősség alapelvei (Budapest: KRE ÁJK – L’Harmattan 2023) (101)
 • Vadász Vanda: Várnay Ernő – Papp Mónika: Magyarázat az Európai Unió jogáról (Budapest: Wolters Kluwer 2023) (109)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/3

Tanulmány

 • Vékás Lajos: A Polgári Törvénykönyv első hét évéről (101)
 • Braun Péter: A kettős érvényesíteni kívánt jog a polgári perben (113)
 • Ganczer Mónika: Magyar területváltozások és állampolgársági kérdések az első világháborút követően (119)

Jogalkotásunk nyomában

 • Udvary Sándor: Az első Pp. novella hatása az elsőfokú eljárásra (129

Szemle

Tóth Nikolett Ágnes: Új információs technológiák és innovatív megoldások a sportrendezvények biztosításában (141)

Jogirodalom – jogélet

 • Tóth J. Zoltán: Jogi kultúra és a jog hatékonysága – Recenzió Visegrády Antal könyvéről (149)