Magyar Jog 2021/2

Tanulmányok

  • Vékás Lajos: Az uniós fogyasztói szerződési jog megújítása és az új irányelvek átültetése (65)
  • Németh Csaba: A digitális bírósági tárgyalások eljárásjogi és alkotmányjogi vonatkozásai a polgári peres eljárásokban. Javaslatok a digitális bírósági eljárások bevezetésére Magyarországon (76)
  • Kártyás Gábor, Krajecz Laura: A munkára képes állapot értelmezése, különös tekintettel a munkahelyi alkoholos befolyásoltság tilalmára I. rész (86)
  • Kártyás Gábor, Krajecz Laura: A munkára képes állapot értelmezése, különös tekintettel a munkahelyi alkoholos befolyásoltság tilalmára II. rész (95)
  • Börzsönyi Blanka: Értékpapírosítás mint a szellemi alkotásokban gazdag vállalkozások alternatív finanszírozási formája (103)
  • Gárdos Péter: A társaság és a társaság tagja által elszenvedett kár a Supreme Court Marex ügyben hozott döntése fényében (109)
  • Prugberger Tamás, Román Róbert: Korrekciós javaslat a birtokvédelmi eljárás hatályos jogi szabályozásával kapcsolatosan (114)

Szemle

  • Gárdonyi Gergely: Recenzió Nogel Mónika: „A szakértői bizonyítás aktuális kérdései” című monográfiájához (124)