Gazdaság és Jog 2021/2

 • Németh Csaba: A digitális bírósági tárgyalások eljárásjogi és alkotmányjogi vonatkozásai a polgári peres eljárásokban – javaslatok a digitális bírósági tárgyalások bevezetésére Magyarországon (1)
 • Juhász László: A csődtörvény 2020. évi módosításáról – veszélyhelyzet szabályozás és aktuális változások a fizetésképtelenségi jogban (10)
 • Hideg Milán István: Az Európai Unió koronavírus-oltóanyag stratégiája (15)
 • Lovas Dóra: Az árszabályozás mit a liberalizált energiapiac korlátozó tényezője (19)

Státuszjogi szemle

 • Bodor Mária Zsuzsanna: A postai küldemények kézbesítéséről – eltérő szabályok a veszélyhelyzet alatt (26)
 • Gál Judit: A felülvizsgálati per ítéletének végrehajtása (28)

Magyar Jog 2021/2

Tanulmányok

 • Vékás Lajos: Az uniós fogyasztói szerződési jog megújítása és az új irányelvek átültetése (65)
 • Németh Csaba: A digitális bírósági tárgyalások eljárásjogi és alkotmányjogi vonatkozásai a polgári peres eljárásokban. Javaslatok a digitális bírósági eljárások bevezetésére Magyarországon (76)
 • Kártyás Gábor, Krajecz Laura: A munkára képes állapot értelmezése, különös tekintettel a munkahelyi alkoholos befolyásoltság tilalmára I. rész (86)
 • Kártyás Gábor, Krajecz Laura: A munkára képes állapot értelmezése, különös tekintettel a munkahelyi alkoholos befolyásoltság tilalmára II. rész (95)
 • Börzsönyi Blanka: Értékpapírosítás mint a szellemi alkotásokban gazdag vállalkozások alternatív finanszírozási formája (103)
 • Gárdos Péter: A társaság és a társaság tagja által elszenvedett kár a Supreme Court Marex ügyben hozott döntése fényében (109)
 • Prugberger Tamás, Román Róbert: Korrekciós javaslat a birtokvédelmi eljárás hatályos jogi szabályozásával kapcsolatosan (114)

Szemle

 • Gárdonyi Gergely: Recenzió Nogel Mónika: „A szakértői bizonyítás aktuális kérdései” című monográfiájához (124)


Ügyvédek Lapja 2020/5-6

 • Dr. Burai-Kovács János: A választottbírósági vitarendezés jelentősége (2)
 • Dr. Bánáti János: A választottbíróság és az ügyvédi hivatásrend kapcsolata (9)
 • Dr. Tóth Mihály: A koncepció korrekciója? (11)
 • Dr. Dobráné dr. Mészáros Arabella: A bírósági közvetítés módszertana és annak támogatása egy bírósági közvetítő szemüvegén keresztül (II., befejező rész) (19)
 • Dr. Álmos Richárd: Az új Pp. és egyes családjogi perek (21)
 • Dr. Németh Csaba PhD: Az ügyvédi munkadíjjal kapcsolatos egyes eljárásjogi és alkotmányjogi kérdések a régi polgári eljárásjogi törvény rezsimjében (II., befejező rész) (24)
 • Dr. Fónagy Sándor PhD: Az adóhatóság az árnyékvezetők nyomában (30)
 • Dr. Fiedler Bálint: Béranyaság: más gyermekét világra hozni… (35)
 • Dr. Neukum Flórián: Navigare necesse est (46)
 • Dr. Szánthó Pál: Határidők szorításában (48)

Kamarai közgyűlések

 • Budapesti Ügyvédi Kamara (51)
 • Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara (54)
 • Békés Megyei Ügyvédi Kamara (56)
 • Szegedi Ügyvédi Kamara (58)

 • Dr. Szuchy Róbert: Felhőszolgáltatás és adatvédelem (57)
 • Dr. Szecskay András: A vírusjárvány okozta helyzettel foglakoztak az európai kamarák elnökei is (60)

Közjogi Szemle 2020/3

 • Balázs István, Hoffman István: Közigazgatás és koronavírus – a közigazgatási jog rezilienciája vagy annak bukása? (1)
 • Blutman László: A fordított diszkrimináció kezelése: szerteágazó magyar gyakorlat (11)
 • Szabó Marcel: Minek nevezzelek? A nemzetközi szerződéses eredetű uniós jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában (19)
 • Kajtár Gábor: Betudás a nemzetközi humanitárius jogban (21)
 • Németh Csaba: Vannak-e közös európai értékeink az EU jog alapján? Az uniós értékközvetítés és az EU polgári válságkezelési misszióinak kapcsolata (38)
 • Minkó-Mosikovics Mariann: Eszközhasználat az új gyülekezési törvényben (50)
 • Kurunczi Gábor: Gondolatok a szabadságvesztésre ítélt személyek választójogosultságáról (57)
 • Varga Ádám: Önkormányzati jogvédelem az Alkotmánybíróság gyakorlatában (66)
 • Vastagh Pál: Alávetettekből ügyfelek. Az 1957. évi IV. törvény keletkezéstörténete (74)
 • Rainer Lilla: A veszélyhelyzet tanulságai a polgári peres eljárások tekintetében (86)
 • Rák-Fekete Edina: A tisztességes hatósági ügyintézéshez való jog érvényesülése a gyakorlatban (93)
 • Falusi Bernadett: A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 12. cikke szerinti egészségügyi ellátáshoz való jog az európai régióban. Legjobb gyakorlatok a GSZKJNE-monitoring alapján (100)
 • Kiss Balázs: EUB: Magyarország megsértette az uniós jogból származó kötelezettségeit a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény elfogadásával (106)
 • Chronowski Nóra, Orbán Endre, Sonnevend Pál: Diskurzus az alkotmányos identitás
  fogalmának alkalmazásáról. Chronowski Nóra és Sonnevend Pál opponensi véleménye Orbán Endre „Államszervezet és szubszidiaritás mint az alkotmányos identitás
  sarokpontjai az Európai Unióban” című doktori értekezéséről – a szerző válaszával (110)

***

A folyóirat elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.