Közgazdasági Szemle 2021/9

 • Varga Attila, Szabó Norbert, Sebestyén Tamás: Az intelligens szakosodási politika gazdasági hatásainak modellezése (901)
 • Drabancz Áron, El-Meouch Nedim Márton, Lang Péter: A koronavírus-járvány miatt bevezetett jegybanki és állami hitelprogramok hatása a magyar foglalkoztatásra (930)
 • Khayouti Sára, Kiss Hubert János, Horn Dániel: Versengeni és együttműködni? Egy reprezentatív felmérés tanulságai (966)

Esszé

 • Banyár József: Az emberi gesztáció finanszírozása vagy emberitőke-alapú nyugdíjrendszer? Augusztinovics Mária nyugdíjrendszer-elképzelései újra megfontolva (987)

Megemlékezés

 • Polónyi István: Az oktatástervezés hiátusa, avagy Timár János elfeledett öröksége (1012)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (1017)

Elektronikus formában elérhető itt.

Statisztika Szemle 2021/4

 • Szabó Norbert, Farkas Richárd, Varga Attila: A régióközi ingázás szerepe a lemaradó régiók gazdasági növekedésében: Baranya megye esete (301)
 • Gosztonyi Márton: A magyarországi középvállalkozások fenntartható üzleti modelljei a PLS-SEM tükrében (333)
 • Horváth Diána, Regős Gábor, Molnár Dániel: A gyümölcsültetvények hatékonysági elemzése (362)

Könyvszemle

 • Dusek Tamás: A számszerűsített ember: az önszámlálás szociológiája (389)

Fórum

 • Hírek, események (392)
 • Kiadók ajánlata (394)

Jogtudományi Közlöny 2020/11

Tanulmány

 • Pap András László: Gyűlölet-bűncselekmények és büntető populizmus (485)
 • Kajtár Gábor: Betudás a beruházásvédelmi jogban (497)
 • Schmidt Richárd: A vágy titokzatos tárgya (507)
 • Vadász Pál, Ződi Zsolt: A nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek információkereséshez kapcsolódó számonkérhetősége (518)

Szemle

 • Samkó Zoltán Ferenc: A hivatásos sportoló jogállása, avagy amit a sportmunkaviszonyról tudni érdemes (528)

Jogirodalom, jogélet

 • Varga Attila: Egy elfeledettnek hitt, de újonnan felfedezett téma: alkotmánypreambulumok (539)