Gazdaság és Jog 2021/2

 • Németh Csaba: A digitális bírósági tárgyalások eljárásjogi és alkotmányjogi vonatkozásai a polgári peres eljárásokban – javaslatok a digitális bírósági tárgyalások bevezetésére Magyarországon (1)
 • Juhász László: A csődtörvény 2020. évi módosításáról – veszélyhelyzet szabályozás és aktuális változások a fizetésképtelenségi jogban (10)
 • Hideg Milán István: Az Európai Unió koronavírus-oltóanyag stratégiája (15)
 • Lovas Dóra: Az árszabályozás mit a liberalizált energiapiac korlátozó tényezője (19)

Státuszjogi szemle

 • Bodor Mária Zsuzsanna: A postai küldemények kézbesítéséről – eltérő szabályok a veszélyhelyzet alatt (26)
 • Gál Judit: A felülvizsgálati per ítéletének végrehajtása (28)

Gazdaság és Jog 2021/3

 • Bordács Bálint: A versenykorlátozó megállapodások fenntarthatósági szempontú vizsgálata (1)
 • Korom Veronika: Az ICC Nemzetközi Választottbíróság 2021-es Választottbírósági Szabályzata (8)
 • Bodor Mária Zsuzsanna: Gondolatok a turisztikai szálláshelyek igénybevételének új szabályairól (11)
 • Juhász László: A csődtörvény 2020. évi módosításairól – A felszámolási eljárást érintő változásokról (15)

Státuszjogi Szemle

 • Pázmándi Kinga: Mellékszolgáltatás versus munkaviszony – a társasági önrendelkezés határai a bírósági gyakorlat tükrében (19)
 • Gál Judit: A korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjének rendelkezésre bocsátása (21)

Céghírnök 2020/12

Juhász László: Egy új csődtörvény megalkotásának egyes aktuális kérdései – VII. rész (1.)
Mészáros Anna Márta: Az önkéntes egészségpénztárak végelszámolása – IV. rész (2)
Vagyonfelosztás végelszámolásnál (8) (CH, 2020/12., 8. o.)
Litter Zsuzsanna: A gazdasági társaságok médiajogi relevanciái egy jogeset tükrében (8)

Céghírnök 2020/10

 • Gál Judit: Fizetésképtelenségi, cégjogi és a jogi személyek működését érintő szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után – IV. rész (1)
 • Kérdések és válaszok. A bíróságok gyakorlatából – Vezérigazgató a zrt.-ben (3)
 • Juhász László: Egy új csődtörvény megalkotásának egyes aktuális kérdései – IV. rész (5)
 • Hámori Andrea: A személyes adatok kezelésének korlátai a cégnyilvántartásban – I. rész (8)
 • Mészáros Anna Márta: Az önkéntes egészségpénztárak végelszámolása – II. rész (10)

Céghírnök 2020/9

 • Gál Judit: Fizetésképtelenségi, cégjogi és a jogi személyek működését érintő szabályok a veszélyhelyzet megszűnés után – III. rész (1)
 • Juhász László: Egy új csődtörvény megalkotásának egyes aktuális kérdései – V. rész (3)
 • Kérdések és válaszok. A bíróság gyakorlatából – A részvények előállítására vonatkozó alapszabályi rendelkezés törvényességi vizsgálata (5)
 • Mészáros Anna Márta: Az önkéntes egészségpénztárak végelszámolása – I. rész (7)
 • A magyarországi cégek összesített adatai (8)

Céghírnök 2020/8

 • Gál Judit: Fizetésképtelenségi, cégjogi és jogi személyek működését érintő szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után – II. rész (1)
 • Kovács László: Az üzleti titokra vonatkozó, jelenleg hatályos szabályok értelmezése, kifogásolása – III. rész (2)

Kérdések és válaszok

 • A bíróság gyakorlatából – Az üzletág apportálhatóságáról (4)
 • Darai Péter: Szemelvények a nyugtakibocsátás elmulasztása köréből – III. rész (5)
 • A magyarországi cégek összesített adatai (8)
 • Juhász László: Egy új csődtörvény megalkotásának egyes aktuális kérdései – IV. rész (10)