Céghírnök 2020/12

Juhász László: Egy új csődtörvény megalkotásának egyes aktuális kérdései – VII. rész (1.)
Mészáros Anna Márta: Az önkéntes egészségpénztárak végelszámolása – IV. rész (2)
Vagyonfelosztás végelszámolásnál (8) (CH, 2020/12., 8. o.)
Litter Zsuzsanna: A gazdasági társaságok médiajogi relevanciái egy jogeset tükrében (8)