Acta Juridica Hungarica 2019/3

János Martonyi: Law and Identity in the European Integration (227)

Nasiya Daminova: Rule of Law vs. Poland and Hungary – an Incosistent Approach? (236)

Oleksandra Kolohoida, Iryna Lukach, Valeriia Poiedynok, Anastasiia Prokopiuk: The Squeeze-out of Minority Shareholders: The Case of Ukraine (260)

Csongor Kuti: Between a rock and a hard place: Constitutional conflict cases before the Romanian Constitutional Court (281)

Katinka Beretka, Tamás Korhecz: The Agreement between Serbia and Hungary on the Protection of National Minority Rights – Revision Welcomed (296)

Elektronikus formában elérhető itt.

Állam- és Jogtudomány 2020/4

 • Mezei Kitti: Előszó „A modern technológiák és a jog” című tematikus számhoz (3)

Tanulmány

 • Ambrus István: A mesterséges intelligencia és a büntetőjog (4)
 • Eszteri Dániel: A blokklánc mint személyes adatkezelési technológia GDPR-megfelelőségéről (24)
 • Kecskés Gábor: Az autonóm járművek jogi kérdéseinek nemzetközi kontextusa, különös tekintettel a környezetjogi vetületekre (52)
 • Mezei Kitti: A modern technológiák kihívásai a büntetőjogban, különös tekintettel a kiberbűnözésre (65)
 • Rácz Lilla: A személy és a dolog fogalmának (lehetséges) változásai a mesterséges intelligencia és a kriptovaluták világában (82)
 • Ződi Zsolt: A robottanácsadók jogi problémái: hogyan szabályozzuk a robotokat? (108)

Recenzió

 • Balogh Lídia: Johanna Niemi – Lourdes Peroni – Vladislava Stoyanova (szerk.): International Law and Violence Against Women. Europe and the Istanbul Convention (129)
 • Fekete Balázs: H. Szilágyi István – Kelemen László: Miként vélekedünk a jogról? Szociálpszichológiai kutatás 2018 (142)
 • Hodula Máté: Gellér Balázs – Ambrus István – Vaskuti András: A magyar büntetőjog általános tanai II. Büntetéstan (A büntetőjogi jogkövetkezmények tana) (146)
 • Matyasovszky-Németh Márton: Alexandra Mercescu (szerk.): Mark Goodale: Anthropology and Law: A Critical Introduction (151)

Nekrológ

 • Lamm Vanda: Búcsú Bragyova Andrástól (157)

Elektronikus formában elérhető itt.

Valóság 2021/1

 • Cseporán Zsolt: Kulturális jogok – kulturális igazgatás – kultúrpolitika (1)

Műhely

 • Dr. Iványi Márton: A filoxéra, mint társadalmi, növényegészségügyi és borágazati kihívás (13)
 • Kicsi Sándor András: A szókincs nagysága és megoszlása az írásbeliség nélküli kultúrák nyelveiben (24)
 • Jancsó András: Katolikusként a demokráciáért: Ernst-Wolfgang Böckenförde jelentősége a 21. századi keresztények számára (32)
 • Dr. Kiss Lajos: Beszélgetés Németh Lászlóval „a minőség forradalmáról” (40)

Századok

 • Erős Vilmos: A szellemtörténettől a „public history”-ig (Ifjabb Iványi-Grünwald Béla történész az emigrációban (44)

Kortársunk, Erkel

 • Szabó László: Anomáliák Erkel szimfonikus zenekari hangszereléseinek gyakorlatában, különös tekintettel a mélyréz szólam basszusára. Hozzászólás az Erkel Ferenc halálának 125. évfordulójára rendezett Kortársunk, Erkel című tudományos ülésszak kutatási eredményeihez (68)
 • Lantos Szabó István: Erkel Ferenc Friss Magyarjának kézirata (68)
 • Windhanger Ákos: Párbeszédben a hatalommal. Az Erkel-életmű új értelmezési kísérletei (72)
 • Szőnyiné Szerző Katalin: Szemelvények a Zenészeti Lapok (1860-1876) és Erkel Ferenc kapcsolatának történetéből (85)

Napló

 • Boros János: A művészet intézményfilozófiája (108)

Külföldi folyóiratokból

 • Chloe Ellingson: Útban távoli tájakra és vissza a történelembe – vonatozás Kanadában (117)
 • Robert Saunders: Nagy-Britannia a történelem végén (118)
 • Zanny Minton Beddoes: Saját világok. Gyakran csábító felhagyni a politikával. Ugyanakkor kockázatos is (124)
 • Anne Pinto-Rodrigues: Menedékhelyként szolgáló kabát: Bas Timmer dizájner hajléktalanok számára alkot (126)

Képek

 • Károlyi András grafikái (12, 23, 67, 107)

Adóvilág 2021/1

 • dr. Sors László (Nemzeti Adó- és Vámhivatalt vezető államtitkár): Elmúlt egy évtized (3)

Adójogszabály-változások

 • Dr. Asztalos Zsuzsa osztályvezető, Szabó Gábor szakértő (NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály): A mezőgazdasági őstermelői tevékenység végzésére vonatkozó szabályok változásai (6)
 • Dr. Lengyel Katalin alezredes osztályvezető (NAV Jogi és Koordinációs Főosztály): Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszert érintő változások (17)
 • Dr. Szűcs Richárd Ferenc őrnagy vámigazgatási szakreferens (NAV Vám Főosztály): Áruosztályozási joganyagok változásai 2021. január 1-jétől/Kombinált Nómenklatúra 2021 (21)
 • Dr. Szathmáry Sándor tájékoztatási szakreferens (NAV Ügyfélkapcsolati Főosztály): Az általános forgalmi adó 2021. évi változásai az elektronikus kereskedelemmel összefüggésben (27)

Személyi jövedelemadó

 • Kopányiné Mészáros Edda tájékoztatási szakreferens (NAV Ügyfélkapcsolati Főosztály): Cafetéria 2021 (42)
 • Patlókné Murguly Éva adóügyi szakreferens (NAV Bevallási és Folyószámla-felügyeleti Főosztály): Online adóelőleg-nyilatkozatok (50)
 • Pető-Diós Judit adóügyi szakreferens (NAV Bevallási és Folyószámla-felügyeleti Főosztály): A magánszemély 2020. évi személyijövedelemadó-bevallását érintő tudnivalók és fontosabb változások (60)
 • Borsiné Bézi Irma szakértő (NAV Adóügyi Főosztály): Az szja 1+1%-os felajánlás egyszerűsítésének tapasztalatai a statisztikai adatok tükrében (68)
 • Patlókné Murguly Éva adóügyi szakreferens (NAV Bevallási és Folyószámla-felügyeleti Főosztály): A magánszemélyek 2020. évi személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos munkáltatói, kifizetői feladatok (71)

Kisadózó vállalkozások tételes adója

 • Zsigri Bernadett adóügyi szakreferens (NAV Bevallási és Folyószámla-felügyeleti Főosztály): A kisadózó vállalkozások tételes adója bevallási szabályainak változásai 2021. január 1-től (80)

Általános Forgalmi Adó

 • Dr. Funtek Zoltán főosztályvezető-helyettes (NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály): Személygépkocsik üzemeltetésének áfa vonatkozásai (86)

Végrehajtás

 • Gergelyné Verebes Regina követeléskezelési szakreferens (NAV Fizetésképtelenségi és Végrehajtási Főosztály): Tudnivalók az egyszerűsített végelszámolásról (92)

Egyéb

 • Csikós-Bouzoraa Katalin főosztályvezető-helyettes, Kriszt Tamás osztályvezető, Dr. Horváth Fanni ellenőrzési szakreferens (Ellnőrzési Főosztály), Landstoff Angéla szakértő (NAV Adatvagyon-hasznosítási és Kockázatelemzési Főosztály): Transzferár-ellenőrzések és a nemzetközi információcsere felhasználása (96)
 • Ivánkuné Horváth Noémi alezredes főosztályvezető-helyettes (NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda): A pénzmosás és terrorfinanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályozók és ezek ellenőrzési tapasztalatai (100)
 • Dr. Ladócki-Hajdu Judit jogi-hatósági fellebviteli referens (NAV Fellebviteli Igazgatósága): Pénzmosásról való információgyűjtésre irányuló uniós jogi mechanizmus – készpénzellenőrzés az unió határain történő átlépéskor (105)

Közlemények

 • Üzemanyagár (16)
 • Dr. Várkövi Krisztián jogi-hatósági szakreferens (NAV Törvényességi és Felügyeleti Főosztály): Jogi esetek – bírósági gyakorlat I. (109)
 • Dr. Grébecz Kristóf Balázs szakértő (NAV Törvényességi és Felügyeleti Főosztály): Jogi esetek – bírósági gyakorlat II. (112)
 • Magóné dr. Pálos Mária osztályvezető (NAV Jogi és Koordinációs Főosztály): Jogszabályfigyelő (116)
 • Adónaptár (118)

Mozgó Világ 2021/1

Identitás

 • Rádai Eszter: A Fidesz üldöz mindenféle másságot. Beszélgetés Fodor Évával (3)
 • Csepeli György: Az elvett név. Esszé (14)
 • Karsai László: Fajvédők, fajgyalázók. Tanulmány (22)
 • Szél Dávid: Magas labda. Esszé (33)
 • Gárdonyi László: A történelem alatt – Födő Gábor munkáiról
 • Berta Ádám: Nem hittem, kipróbáltam és nyertem, Szíj együttes. Versek
 • Markó Béla: IGEN, IGEN, NEM, NEM. Vers (43)
 • Vörös István: Celan-szónáta (öt változat ugyanarra a versre és ugyanarra a történetre). Versek (47)
 • Háy János: Teli bőrönd, üres szív. Vietnámi útinapló (52)
 • Demszky Gábor: Láncszemek. Napló 1990-ből (65)

Hónapló

 • Hargitai MIklós: Kár (85)
 • Dalos György: Gyöngyhalászat (88)
 • Végel László: A felesleges Jónás (92)
 • Parászka Boróka: Tűzföld (95)

Reflex

 • Révész Sándor: A politikus csizma díja (99)

-ról, -ről

 • Pető Iván: Szabadnak szerették – volna (109)
 • Kőrizs Imre: Előhang egy remekműhöz (112)
 • Stuber Andrea: Távszínházi élet (117)
 • Csengery Kristóf: Ellentétek és hasonlóságok (121)
 • Vadas József: Napraforgó telep Pasaréten (124)
 • Almási Miklós: A képíró tekintete (127)
 • Mélyi Ferenc: A világ vége (131)
 • László Ferenc: Péter nyer / Fogynom kéne 5 kilót (134)

Új Magyar Közigazgatás 2020/3

Tanulmányok

 • Kovács Sándor Zsolt: A koronavírus-veszélyhelyzet pénzügyi vetületei a helyi önkormányzatok esetében (1)
 • Ancsin László: Távmunka a közigazgatásban – tapaszlatok a Covid-19 idején (5)
 • Kelő Johanna: Változások a magyar területi államigazgatásban – szervezeti és humán erőforrás viszonyok 2010-2020 (14)
 • Belényesi Emese: Arccal a közigazgatás felé, avagy hogyan segít a pályaorientáció (21)

E-közigazgatási tanulmányok

 • Fenyvesi Nóra: Robotszoftverek alkalmazása a Magyar Államkincstárban. Application of Robotic Process Automation in the Hungarian State Treasury (30)

Fórum

 • Zongor Gábor: Új közigazgatási egység: a különleges gazdasági övezet (38)
 • Szabó Tamás: Smart Leader önkormányzati vezetőképző program (42)
 • Nadrai Norbert József: A 2018. évi országgyűlési választás egy független képviselőjelölt tapasztalatai alapján (45)

A közigazgatási bíróság kontrollja

 • Lehóczki Balázs, Széplaki-Nagy Gábor, Balogh Zsolt, Darák Péter, Szabó Annamária Eszter: Felsőbírósági jogesetek (56)

Könyvismertető

 • Finta Zsolt: A demokratikus helyi közigazgatás kérdései az Önkormányzatokról önkormányzatoknak című kiadvány kapcsán (74)
 • Pató Viktória Lilla: Iránytű a közszféra szervezeti innovációjához. Recenzió a Szervezeti innovációk a közszférában című tankönyvhöz (78)

Rubicon 2021/1-2

 • Szabados György: A 9-10. századi magyarokról – idegen szemmel. „Szemrevaló és szép külsejű emberek… annyira műveletlenek voltak” (4)
 • Veszprémy László: Európa magyarságképe a középkorban, 1000-1437 (8)
 • Jászay Magda: Mátyás király. Milyennek látta a humanista világ? Benne: A Corvinák képaláírásai: Zsupán Edina (18)
 • Oborni Teréz: Fények és árnyékok a török kori Budán (38)
 • Oborni Teréz: Útirajzok a 16. századi Erdélyről (46)
 • Varga J. János: A kereszténység védőbástyája (52)
 • Kármán Gábor: Kettős látás. Magyarország képe a 16-17. századi Európában (58)
 • Tóth István György: Terra incognita. Fény és homály az olasz misszionáriusok magyarországi jelentéseiben. A Szentszék 17. századi Magyarország-képe (66)
 • Korpás Zoltán, Martí Tibor, Monostori Tibor: Rebellisek vagy szövetségesek? A spanyol Habsburgok magyarságképe (72)
 • Fodor Pál, Ivanics Mária, Sudár Balázs: A magyarok oszmán és török szemmel (80)
 • Papp Klára: Hofmannsegg úti élményei. Egy német gróf, aki megszerette a magyarokat (88)
 • Kulcsár Krisztina: Hogy látták? Német utazók a 18. századi Magyarországról (100)
 • Kurucz György, Mogyorósi András: Angol utazók Magyarországon. Elmaradottság és szellemi igényesség. Robert Townson és Richard Bright országképe a 18-19. század fordulóján (108)
 • Galambos Csilla: Townson térképe (116)
 • Pellérdi Márta: Reformkori angol utazó Magyarországon és Erdélyben. John Paget a magyarokról és a nemzetiségekről (118)
 • Frank Tibor: „Magyar! Mentsd meg a világot!” Magyarország angol-amerikak képe, 1848-1867 (128)
 • Pók Attila: A magyarság mint európai bűnbak (142)
 • Kolontári Attila: Lovagias ellenfelek. Gyenyikin orosz tábornok magyarországi emigrációja (150)
 • Gaál Enikő: „A magyarok fájdalma…” 1956 a hollandiai magyarságképben
 • Réthelyi Orsolya: Na, Anya, fogadjunk már be egy magyar menekültet! (162)

Acta Humana 2020/4

Tartalom

 • Szerzőink (5)
 • Beköszöntő (7)

Tanulmányok

 • Bándi Gyula: A Teremtés védelme és az emberi jogok (9)
 • Frivaldszky János: Az ember jogalanyiságának, életéhez és méltóságához való joga a kortárs katolikus természetjogi alapú jogfilozófiai megközelítésben (35)
 • Horkay Hörcher Ferenc: Pierre Manent a természetjogról és az emberi jogokról (87)
 • Koltay András: Cukrászremekek a vallás és a politika sodrásában (105)
 • Molnár Attila Károly: Az engedetlenség kötelessége – a modern politia egyik forrásánál (127)
 • Pócza Kálmán: A bajor feszületügy: a Bundesverfassungsgericht egyik legnagyobb krízise (151)
 • Varga Zs. András: A házasság és a család mint keresztény és európai értékek (187)

Elektronikus formában elérhető itt.

Börtönügyi Szemle 2020/4

A „Jövőformáló Tudomány” című konferencia előadásai

 • Előszó (5)
 • Vókó György: Elnöki köszöntő (7)
 • Schmehl János: Társelnöki köszöntő (9)
 • Hinkel Tamás: A mesterséges intelligencia térhódítása a büntetés-vgrehajtásban – Azaz a fogvatartás biztonságát támogató mesterséges intelligencia bevezetését megalapozó eszközök és tevékenységek vizsgálata. The spread of artificial intelligence in Prison Service – The examination of tools and activities underpinning the introduction of artificial intelligence in support of prison security (13)
 • Bottyán Sándor: A mesterséges intelligencia alkalmazását támogató környezet szabályozása a büntetés-végrehajtásban. Regulation of enviroments supporting the application of articial intelligence in Prison Service (29)
 • Schmehl Gábor Dániel: SMART eszközök és egyedi alkalmazások a magyar büntetés-végrehajtásban. Smart tools and customs solutions in the Hungarian prison system (49)ú

Tanulmányok

 • Ács-Bíró Adrienn, dr. Blasio Barbara: Női fogvatartottak kognitív profilja. Cognitive profile of female prisoners (69)
 • Ondok Roland: A büntetés-végrehajtási szervezet helye, szerepe a védelmi igazgatás rendszerében – II. rész. The place and role of the Prison Service in the system of defense administration – Part II. (85)

Céghírnök 2020/12

Juhász László: Egy új csődtörvény megalkotásának egyes aktuális kérdései – VII. rész (1.)
Mészáros Anna Márta: Az önkéntes egészségpénztárak végelszámolása – IV. rész (2)
Vagyonfelosztás végelszámolásnál (8) (CH, 2020/12., 8. o.)
Litter Zsuzsanna: A gazdasági társaságok médiajogi relevanciái egy jogeset tükrében (8)