Századok 2021/6

Házasságpolitika, Honor, Hadjáratok – Tanulmányok az Anjou-korról

 • Csákó Judit: Zára 1345-1346. évi velencei ostroma a narratív kútfők tükrében (1139)
 • Csukovits Enikő: I. (Nagy) Lajos magyar király útja Nápolyba (1167)
 • Skorka Renáta: Érdekházasságok, kényszermátkaságok. A dinasztikus megállapodások politikai, gazdaságii és jogi jellemzői a 14. századi magyar királyságban (1181)
 • Tringli István: A királyi birtok védelme az Anjou-korban (1209)

Tanulmányok

 • Tusor Péter: Forráskritikai megjegyzések a Wesselényi-összeesküvés történetéhez (1233)
 • Csernus-Lukács Szilveszter: Nyelvpolitika és nayanelvi megoszllás Bács-Bodrog vármegyében 1862-ben (1279)

Nézőpont

 • Gyáni Gábor: Mi fán terem a marxista történetírás? (1311)

Történeti irodalom

 • Majláthné Sipos Csilla: Andrea Kiss: Floods and Long-Term Water Level Changes in Medieval Hungary (1333)
 • Kenyeres István: Katrin Keller, Martin Scheutz (Hrsg.): Die Habsburgmonarchie und der Dreißigjährige Krieg (1335)
 • Székely Tamás: Lovra Éva: Városok az Osztrák-Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia, 1867-1918 (1339)
 • Huhák Heléna: Novák Attila: Ideológiai és önazonosság. Az 1953-as budapesti cionista per (1341)
 • Pócs Nándor: Tiltott kapcsolat. A magyar-lengyel ellenzéki együttműködés, 1976-1989 (1344)
 • Pogány Ágnes: Rab Virág: Kapcsolati hálózatok a történelemben. Gerard Vissering és Hegedüs Loránt példája (1347)
 • Törő László Dávid: Zoltán Boldizsár Simon: History in Times of Unprecedented Change. A Theory for the 21th Century (1351)
 • E számunk munkatársai (1355)