Gazdaság és Jog 2022/5-6

  • Sándor István: Az 1959-es Ptk. A magyar polgári jog fejlődésében. A jogfejlődés dinamikája a ’80-as években 83)
  • Barsi József: A „kamionkartell” kártérítési perek tapasztalatai (10)
  • Mohai Máté: Tagi felelősségátvitel a társaságok jogában (21)
  • Leszkoven László: A másik fél érdekére való „hivséges tekintet” – egy többszemélyes magánjogi helyzet kapcsán (29)
  • Széles Krisztina: A pandémia lábnyomai az állami támogatások uniós versenyjogában és a belső piacon (32)
  • Peti András: Járványkényszer vagy hatékonyság? Az Nyrt. közgyűlésének elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő szervezése a magyar és román jogszabályok tükrében (40)
  • Molnár Dalma: Mesterséges intelligencia szolgálatban, az államigazgatás modernizációja (47)
  • Szánthó Péter: Platform-munkavállalók védelmének uniós szabályozása (52)
  • Gál Judit: Egy tag – egy üzletrész? Az egyszemélyes kft. üzletrésze (56)
  • Bodor Mária: A társasági részesedések átruházása érvénytelenségének egyes kérdései (58)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.