Magyar Jog 2023/5

Tanulmányok

 • Meszlényi András: Gyakorlati problémák az örökség visszautasítása körében (261)
 • Pap Márk: A vadveszélyt jelző tábla jelentősége a gépjármű és vad ütközéséből eredő károkért való felelősség körében (272)
 • Blutman László: Tényközlések kontra vélemények: az elhatárolás problémái (283)
 • Kovács Helga: A tiltott keresethalmazat és a lex specialis értelmezési elv a sajtó-helyreigazítási perben (294)
 • Pápai-Tarr Ágnes: Adalékok az elkövető személyi körülményeihez kapcsolódó büntetéskiszabási tényezőkhöz (303)

Szemle

 • Szoboszlai-Kiss Katalin: Oberlander Báruch: Zsidó jog és etika – Tanulmányok a modern társadalmi kérdésekben, I. és II. kötet (311)
 • Szmodis Jenő: Globális mozaik a jog világáról (319)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Ügyészek Lapja 2023/1

Tanulmányok

 • Kármán Gabriella: A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem nemzetközi dimenziói (5)
 • Pápai-Tarr Ágnes: Alanyi büntetéskiszabási tényezők: különös tekintettel az elkövető bűncselekmény után tanúsított magatartására (21)
 • Gubis Philip: Az error in objecto és az error in persona egyes dogmatikai kérdései (37)
 • Garai Renáta: Bűncselekményi veszélyhelyzetek a nemzeti dohányboltokban – a munkakörülmények és a fluktuáció viszonya (51)

Disputa

 • Kiss Anna, Törő Andrea: Áldozatvédelem Európában, az EJEB és az EUB esetjoga alapján (65)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • Bácskai Máté: A tokenizáció egyes jogi hatásai (69)

Figyelő – OKRI hírek

 • Deres Petronella: A kibertérrel összefüggő bűncselekmények sajátosságai Magyarországon (75)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Márton Balázs: Az Európai Ügyészség harmadik országokkal folytatott együttműködése, különös tekintettel a Svájci Államszövetségre (81)

Könyvismertetés

 • Havasi Sára: Lajtár István, Szűcs András: Büntetetés-végrehajtási jog Jogi szakvizsga felkészítő kötet (95)

Magyar Jog 2022/9

Tanulmányok

 • Martonyi János: Hatalommegosztás és szuverenitás, különös tekintettel a külső végrehajtó (föderális) hatalomra (485)
 • Ripszám Dóra: Az illegális örökbefogadás, különös tekintettel a gyermekkereskedelemre (493)
 • Szalma József: Az „utódállamok” öröklési jogáról II. (500)
 • Eszteri Dániel: Elosztott adatbázisok, okoseszközök, automatikus döntések és a GDPR: adatvédelmi kapcsolódási pontok néhány új technológia vizsgálata kapcsán (505)
 • Bögös Fruzsina: Az alapvető jogok biztosának perbelépése a környezet állapotával összefüggő közigazgatási perekben – egy kúriai döntés tovább gondolása (516)
 • Székely György László: A vádelv eróziójának veszélye a legújabb bírói gyakorlat fényében (523)
 • Bajnok István: A másért viselt felelősség jogtörténeti fejlődése, és egyes aktuális kérdései (531)
 • Pápai-Tarr Ágnes: Iszik vagy vezet? – a járművezetéstől eltiltás büntetéskiszabási tapasztalatai hazánkban (541)

Szemle

 • Bakonyi Mária: Recenzió – Tóth Mihály: A bűn évezredei a művészetekben és a történelemben című könyvéről (551)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2022/3

 • Deák Dániel: A kánonjog értelmezéséről világi jogi nézőpontból (93)
 • Pápai-Tarr Ágnes: A büntetőjogi elzárás büntetéskiszabási tapasztalatai (104)
 • Pap Kristóf: A tudomány beszennyez? (113)
 • Forgács Imre: Transzatlanti jogi védőháló (121)
 • Rozsnyai Balázs: Újrabootolni? Az amerikai igazságszolgáltatási rendszer megreformálásárólAz amerikai igazságszolgáltatási rendszer megreformálásáról (128)
 • Varga Benedek: A határtér feltérképezése (133)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2021/10

Tanulmányok

 • Parti Tamás: Jog és komplexitás – egy komplex jogrendszermodell (557)
 • Bányai Orsolya: Világképek egy (környezet)jogász nézőpontjából (565)
 • Elek Balázs: A favor defensionis elv megjelenései az új büntetőeljárási törvény rendes perorvoslataiban (573)
 • Pápai-Tarr Ágnes: Néhány gondolat az ittas vezetések szankciókiszabási gyakorlatáról (581)
 • Dudás Attila: A designer drogok köz- és magánjogi minősítése a szerb jogban (590)
 • Pálfiné Láris Liliána: Az uniós büntetőjog érvényesülésének problémái a belső jogban alkotmányjogi megközelítésben I. (600)
 • Horváth Gyöngyi: A közjegyzői kamarák rendszerváltáskori újjászületése Magyarországon – A közjegyzőség létrejötte és kamaráik működésének megkezdése (611)
 • Bócz Endre (1937-2021) (620)