Magyar Jog 2022/9

Tanulmányok

  • Martonyi János: Hatalommegosztás és szuverenitás, különös tekintettel a külső végrehajtó (föderális) hatalomra (485)
  • Ripszám Dóra: Az illegális örökbefogadás, különös tekintettel a gyermekkereskedelemre (493)
  • Szalma József: Az „utódállamok” öröklési jogáról II. (500)
  • Eszteri Dániel: Elosztott adatbázisok, okoseszközök, automatikus döntések és a GDPR: adatvédelmi kapcsolódási pontok néhány új technológia vizsgálata kapcsán (505)
  • Bögös Fruzsina: Az alapvető jogok biztosának perbelépése a környezet állapotával összefüggő közigazgatási perekben – egy kúriai döntés tovább gondolása (516)
  • Székely György László: A vádelv eróziójának veszélye a legújabb bírói gyakorlat fényében (523)
  • Bajnok István: A másért viselt felelősség jogtörténeti fejlődése, és egyes aktuális kérdései (531)
  • Pápai-Tarr Ágnes: Iszik vagy vezet? – a járművezetéstől eltiltás büntetéskiszabási tapasztalatai hazánkban (541)

Szemle

  • Bakonyi Mária: Recenzió – Tóth Mihály: A bűn évezredei a művészetekben és a történelemben című könyvéről (551)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.