Ügyészek Lapja 2023/1

Tanulmányok

  • Kármán Gabriella: A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem nemzetközi dimenziói (5)
  • Pápai-Tarr Ágnes: Alanyi büntetéskiszabási tényezők: különös tekintettel az elkövető bűncselekmény után tanúsított magatartására (21)
  • Gubis Philip: Az error in objecto és az error in persona egyes dogmatikai kérdései (37)
  • Garai Renáta: Bűncselekményi veszélyhelyzetek a nemzeti dohányboltokban – a munkakörülmények és a fluktuáció viszonya (51)

Disputa

  • Kiss Anna, Törő Andrea: Áldozatvédelem Európában, az EJEB és az EUB esetjoga alapján (65)

Figyelő – Ügyészi hírek

  • Bácskai Máté: A tokenizáció egyes jogi hatásai (69)

Figyelő – OKRI hírek

  • Deres Petronella: A kibertérrel összefüggő bűncselekmények sajátosságai Magyarországon (75)

Figyelő – Európai kitekintő

  • Márton Balázs: Az Európai Ügyészség harmadik országokkal folytatott együttműködése, különös tekintettel a Svájci Államszövetségre (81)

Könyvismertetés

  • Havasi Sára: Lajtár István, Szűcs András: Büntetetés-végrehajtási jog Jogi szakvizsga felkészítő kötet (95)