Jogtudományi Közlöny 2023/9

Vita

 • Somody Bernadette, Vissy Beatrix: Alapjogi szempontok az abortuszszabályozás változásához (377)

Diskurzusok a versenyjogról és az eljárási jogokról

 • Tóth András: Az Európai Unió versenyjogának magyarországi érvényesülése (387)
 • Kovács András György, Kárász Marcell: A módosított és visszavont hatósági döntések kezelése a közigazgatási perjogban (399)

Tanulmány

 • Solymosi-Szekeres Bernadett: A bizonytalan státuszú munkavégzés jogvédelmi nehézségei (410)
 • Bordás Péter: Az állami tulajdonú vállalatok szerepe (418)

Jogirodalom

 • Jáki Erika: Útmutató tőkebefektetési szerződésekhez (427)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/11-12

Vita: egyszerűsítés vs. jogállamiság

 • Szamek Gabriella: Úttalan utakon (485)

Tanulmány

 • Parti Tamás: A jog fölmérése és az intézményi adatkutatás jelentősége (493)
 • Nyilas Anna: Az eljárási utak differenciálása a polgári perben (506)
 • Móré Sándor: Kollektív igényérvényesítés a nemzetiségek (alap)jogvédelmi rendszerében (514)
 • Kanyuk Petra Ágnes: A családi kapcsolatok létesítésével való visszaélésről (524)

Szemle

 • Kovács András György: A közhitelességről (531)

Jogirodalom – jogélet

 • Vörös Imre: Monográfia és forrásgyűjtemény – egyben (538)
 • Rixer Ádám: Szent István, Széchenyi és Bibó üzenete (541)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből.

Állam- és Jogtudomány 2021/4

Tanulmány

 • Hungler Sára: A szociális integráció alapjogi kérdései: A szociális partnerek korlátozott szerepe az életkor szerinti diszkriminációval szembeni küzdelemben (3)
 • Kis Kelemen Bence, Kiss Mátyás: Kászem Szolejmáni célzott likvidálása: esettanulmány a jus ad bellum lencséjén keresztül (26)
 • Kovács András György: A középületekbe való beléptetés mint közigazgatási jogvita, és a hatalmi ágak szétválasztásának kapcsolata (50)
 • Lakatos István: Az ENSZ Emberi Jogi Tanács munkájának kritikai értékelése, avagy számvetés tizenöt évről illúziók nélkül (77)

Elektronikusan elérhető itt.