Állam- és Jogtudomány 2021/4

Tanulmány

  • Hungler Sára: A szociális integráció alapjogi kérdései: A szociális partnerek korlátozott szerepe az életkor szerinti diszkriminációval szembeni küzdelemben (3)
  • Kis Kelemen Bence, Kiss Mátyás: Kászem Szolejmáni célzott likvidálása: esettanulmány a jus ad bellum lencséjén keresztül (26)
  • Kovács András György: A középületekbe való beléptetés mint közigazgatási jogvita, és a hatalmi ágak szétválasztásának kapcsolata (50)
  • Lakatos István: Az ENSZ Emberi Jogi Tanács munkájának kritikai értékelése, avagy számvetés tizenöt évről illúziók nélkül (77)

Elektronikusan elérhető itt.