Jogtudományi Közlöny 2021/11-12

Vita: egyszerűsítés vs. jogállamiság

  • Szamek Gabriella: Úttalan utakon (485)

Tanulmány

  • Parti Tamás: A jog fölmérése és az intézményi adatkutatás jelentősége (493)
  • Nyilas Anna: Az eljárási utak differenciálása a polgári perben (506)
  • Móré Sándor: Kollektív igényérvényesítés a nemzetiségek (alap)jogvédelmi rendszerében (514)
  • Kanyuk Petra Ágnes: A családi kapcsolatok létesítésével való visszaélésről (524)

Szemle

  • Kovács András György: A közhitelességről (531)

Jogirodalom – jogélet

  • Vörös Imre: Monográfia és forrásgyűjtemény – egyben (538)
  • Rixer Ádám: Szent István, Széchenyi és Bibó üzenete (541)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből.