Közjegyzők Közlönye 2022/2

Ünnepi szám

  • Tóth Ádám: Köszöntő (5)
  • Rokolya Gábor: Közjegyzői lapkiadás a múltban és a jelenben (7)
  • Harsági Viktória: Irányelv a képviseleti keresetekről – prima facie (22)
  • Kőrös András: Két vitás kérdés a törvényes öröklés köréből (30)
  • Szili Zoltán és Szili Emese: Gondolatok az elő- és az utóörökös jogállásáról (37)
  • Molnár Tamás: A bizonyítás foganatosításának egyes szabályai a közjegyzői eljárásokban (62)
  • Bartha Bence: Gondolatok az elsőfokú polgári peres tárgyalás fogalom- és szerkezetváltozásáról (75)
  • Juhász Ivett: A közjegyző ténytanúsító tevékenységének sokszínűsége
  • Summary, Zusammenfassung, Résumé (119)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.