Jogtudományi Közlöny 2022/7-8

 • Felhívás diskurzusra (265)
 • Sólyom Péter: A dogmatikai jogtudomány elmélete (265)
 • Udvary Sándor: Hübrisz helyett hatalommegosztás (277)
 • Tóth András: Az EUB Hochtief-ítéletének hatása a bírósági kárfelelősségi rendszerre (286)
 • Kanyuk Petra Ágnes: A migrációs vonatkozású érdekkapcsolatok elleni fellépés az Európai Unióban (298)
 • Boda Zoltán: A büntetőeljárás észszerűtlen elhúzódása – társadalomtudományi nézőpontból (305)
 • Peti András: Kötelező vagy önszabályozás? A láthatatlan határ a felelős társaságirányítás területén (316)
 • Várnay Ernő: Tagállami érdekek, tagállami kötelezettségek és az Európai Unió joga (323)
 • Herger Csabáné: Gondolatok a „kiválóság értékéről” és a „szerencse ajándékáról” (327)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/11-12

Vita: egyszerűsítés vs. jogállamiság

 • Szamek Gabriella: Úttalan utakon (485)

Tanulmány

 • Parti Tamás: A jog fölmérése és az intézményi adatkutatás jelentősége (493)
 • Nyilas Anna: Az eljárási utak differenciálása a polgári perben (506)
 • Móré Sándor: Kollektív igényérvényesítés a nemzetiségek (alap)jogvédelmi rendszerében (514)
 • Kanyuk Petra Ágnes: A családi kapcsolatok létesítésével való visszaélésről (524)

Szemle

 • Kovács András György: A közhitelességről (531)

Jogirodalom – jogélet

 • Vörös Imre: Monográfia és forrásgyűjtemény – egyben (538)
 • Rixer Ádám: Szent István, Széchenyi és Bibó üzenete (541)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből.