Jogtudományi Közlöny 2022/7-8

  • Felhívás diskurzusra (265)
  • Sólyom Péter: A dogmatikai jogtudomány elmélete (265)
  • Udvary Sándor: Hübrisz helyett hatalommegosztás (277)
  • Tóth András: Az EUB Hochtief-ítéletének hatása a bírósági kárfelelősségi rendszerre (286)
  • Kanyuk Petra Ágnes: A migrációs vonatkozású érdekkapcsolatok elleni fellépés az Európai Unióban (298)
  • Boda Zoltán: A büntetőeljárás észszerűtlen elhúzódása – társadalomtudományi nézőpontból (305)
  • Peti András: Kötelező vagy önszabályozás? A láthatatlan határ a felelős társaságirányítás területén (316)
  • Várnay Ernő: Tagállami érdekek, tagállami kötelezettségek és az Európai Unió joga (323)
  • Herger Csabáné: Gondolatok a „kiválóság értékéről” és a „szerencse ajándékáról” (327)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.