Jogtudományi Közlöny 2022/11 

 • Ferencz Gábor: Transznacionalizmus alulról (425)
 • Bajnok István: Polgári jogi egyezség a büntetőeljárásban (433)
 • Boros Sándor: Third Party Funding Magyarországon és az angolszász jogrendszerben (442)
 • Bolvári-Takács Gábor: A színházak állami felügyeletének megváltozása 1907-ben (452)
 • Pozsonyi Norbert: A római jogtól a mai magánjogig (456)
 • Rúzs Molnár Krisztina: Mediáció mindenkinek (460)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2022/9

Tanulmányok

 • Martonyi János: Hatalommegosztás és szuverenitás, különös tekintettel a külső végrehajtó (föderális) hatalomra (485)
 • Ripszám Dóra: Az illegális örökbefogadás, különös tekintettel a gyermekkereskedelemre (493)
 • Szalma József: Az „utódállamok” öröklési jogáról II. (500)
 • Eszteri Dániel: Elosztott adatbázisok, okoseszközök, automatikus döntések és a GDPR: adatvédelmi kapcsolódási pontok néhány új technológia vizsgálata kapcsán (505)
 • Bögös Fruzsina: Az alapvető jogok biztosának perbelépése a környezet állapotával összefüggő közigazgatási perekben – egy kúriai döntés tovább gondolása (516)
 • Székely György László: A vádelv eróziójának veszélye a legújabb bírói gyakorlat fényében (523)
 • Bajnok István: A másért viselt felelősség jogtörténeti fejlődése, és egyes aktuális kérdései (531)
 • Pápai-Tarr Ágnes: Iszik vagy vezet? – a járművezetéstől eltiltás büntetéskiszabási tapasztalatai hazánkban (541)

Szemle

 • Bakonyi Mária: Recenzió – Tóth Mihály: A bűn évezredei a művészetekben és a történelemben című könyvéről (551)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.