Jogtudományi Közlöny 2022/11 

  • Ferencz Gábor: Transznacionalizmus alulról (425)
  • Bajnok István: Polgári jogi egyezség a büntetőeljárásban (433)
  • Boros Sándor: Third Party Funding Magyarországon és az angolszász jogrendszerben (442)
  • Bolvári-Takács Gábor: A színházak állami felügyeletének megváltozása 1907-ben (452)
  • Pozsonyi Norbert: A római jogtól a mai magánjogig (456)
  • Rúzs Molnár Krisztina: Mediáció mindenkinek (460)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.