Statisztikai Szemle 2023/9

Tanulmányok

  • Obádovics Csilla, Tóth G. Csaba: A magyarországi régiók népességének előreszámítása 2050-ig (763)
  • Novák Zsuzsanna, Tatay Tibor: A portfóliódöntések és a nulla kamatláb környezet összefüggései az euróövezet országaiban (793)
  • Vida György: A bruttó hazai termék és a bruttó hozzáadott érték jellemzőinek területi statisztikai összefüggései az Európai Unió posztszocialista országainak régióiban (819)

Könyvszemle

  • Dusek Tamás: Tudományfilozófia (845)

Fórum

  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2022. évi beszámolójának értékelése (852)
  • Hírek, események (858)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.