Statisztikai Szemle 2023/9

Tanulmányok

 • Obádovics Csilla, Tóth G. Csaba: A magyarországi régiók népességének előreszámítása 2050-ig (763)
 • Novák Zsuzsanna, Tatay Tibor: A portfóliódöntések és a nulla kamatláb környezet összefüggései az euróövezet országaiban (793)
 • Vida György: A bruttó hazai termék és a bruttó hozzáadott érték jellemzőinek területi statisztikai összefüggései az Európai Unió posztszocialista országainak régióiban (819)

Könyvszemle

 • Dusek Tamás: Tudományfilozófia (845)

Fórum

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2022. évi beszámolójának értékelése (852)
 • Hírek, események (858)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Demográfia 2022/2-3

Tanulmányok

 • Szabó Laura: Előszó a „Roma népesedési viszonyok, 1990–2011” tematikus különszámhoz (103)
 • Szabó Laura, Spéder Zsolt: A roma népesség termékenységének összehasonlító vizsgálata négy kelet-közép-európai országban (117)
 • Spéder Zsolt: A hazai „roma kötődésű” népesség termékenységi magatartásának egyes jellemzői (Előtanulmány egy népesség-előreszámításhoz) (155)
 • Bálint Lajos: Kísérlet a roma népesség várható élettartamának meghatározására (173)
 • Durst Judit: A magyarországi alacsony képzettségű romák transznacionális migrációja, periodikus mobilitása: egy etnográfiai kutatás tanulságai Észak-Magyarországról (211)
 • Szabó Laura: Roma-nem roma vegyes párkapcsolatok és etnikai reprodukció a roma nemzetiségű nők körében Magyarországon, 1990, 2011 (235)
 • Obádovics Csilla: A magyarországi, roma kötődésű népesség előreszámítása 2050-ig (279)
 • Szerzőinknek (311)
 • Megrendelőlap (315)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Demográfia 2022/1

Tanulmányok

 • Koloh Gábor: Gyermekvállalás a 19. századi Dél-Dunántúlon: A mágocsi római katolikus német és a vajszlói református magyar közösség termékenységtörténete (1791–1890) (5)
 • Boros Julianna, Veroszta Zsuzsanna: Perinatális anyai dohányzás vizsgálata Magyarországon: A Kohorsz ’18 magyar születési kohorszvizsgálat eredményei (29)
 • Obádovics Csilla, Kulcsár László, Gödri Irén: A külföldről hazatérő magyarok demográfiai-társadalmi jellegzetességei és mobilitásukra ható tényezők vizsgálata (55)
 • Szerzőinknek (91)
 • Megrendelőlap (95)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.