Közjogi Szemle 2023/2

Fókusz

 • Szabó Marcel, Szemesi Sándor:A nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata az Alkotmánybíróság újabb gyakorlatában – lehetőségek és korlátok (1)
 • Siket Judit: Chilling effect? A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások szabályozásának „dermesztő hatása” a helyi önkormányzati autonómiára (9)
 • Kálmán Renáta: A felsőoktatásban tanulók pro bono tevékenysége – Fókuszban a joghallgatók (18)
 • Szentgáli-Tóth Boldizsár, Bor Bettina: Az összehasonlító alkotmányjog legújabb perspektívái: módszertani alapok és kihívások – Globális adatbázis létrehozása a pandémia idején keletkezett alkotmányos esetjogból (25)
 • Merkl Zoltán, Skorka Tamás: A rendészeti igazgatás szerveinek tevékenységei minősített jogrendben (36)

Futurum

 • Csapodi Márton: Bírói konfliktusok árnyékában – Javaslatok az Európai Unió Bíróságának átalakítására (45)
 • Fényes Marcell: A bírósági igazgatás szerepe a törvényes bíróhoz való jog érvényesülésében (53)
 • Nemes Anna Zsófia: A minimális ellátás elvének tartalma és érvényesülése a szociális rendszerben (70)
 • Pribelszki János: A különleges gazdasági övezetek mint a magyar területfejlesztés új eszközei (77)
 • Szente András: Az egyetemes postai szolgáltatások fogalma és finanszírozása (84)

Faktum

 • Detre László: Összegzés és előremutatás: az Európai Unió Bíróságának a C-156/21 számú ügyben hozott ítélete a jogállamiságról és az Európai Unió további alapértékeiről (92)

Fórum

 • Tatár GyörgyEgy párbeszéd kezdete (101)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.