Közjogi Szemle 2023/2

Fókusz

 • Szabó Marcel, Szemesi Sándor:A nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata az Alkotmánybíróság újabb gyakorlatában – lehetőségek és korlátok (1)
 • Siket Judit: Chilling effect? A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások szabályozásának „dermesztő hatása” a helyi önkormányzati autonómiára (9)
 • Kálmán Renáta: A felsőoktatásban tanulók pro bono tevékenysége – Fókuszban a joghallgatók (18)
 • Szentgáli-Tóth Boldizsár, Bor Bettina: Az összehasonlító alkotmányjog legújabb perspektívái: módszertani alapok és kihívások – Globális adatbázis létrehozása a pandémia idején keletkezett alkotmányos esetjogból (25)
 • Merkl Zoltán, Skorka Tamás: A rendészeti igazgatás szerveinek tevékenységei minősített jogrendben (36)

Futurum

 • Csapodi Márton: Bírói konfliktusok árnyékában – Javaslatok az Európai Unió Bíróságának átalakítására (45)
 • Fényes Marcell: A bírósági igazgatás szerepe a törvényes bíróhoz való jog érvényesülésében (53)
 • Nemes Anna Zsófia: A minimális ellátás elvének tartalma és érvényesülése a szociális rendszerben (70)
 • Pribelszki János: A különleges gazdasági övezetek mint a magyar területfejlesztés új eszközei (77)
 • Szente András: Az egyetemes postai szolgáltatások fogalma és finanszírozása (84)

Faktum

 • Detre László: Összegzés és előremutatás: az Európai Unió Bíróságának a C-156/21 számú ügyben hozott ítélete a jogállamiságról és az Európai Unió további alapértékeiről (92)

Fórum

 • Tatár GyörgyEgy párbeszéd kezdete (101)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjogi Szemle 2020/3

 • Balázs István, Hoffman István: Közigazgatás és koronavírus – a közigazgatási jog rezilienciája vagy annak bukása? (1)
 • Blutman László: A fordított diszkrimináció kezelése: szerteágazó magyar gyakorlat (11)
 • Szabó Marcel: Minek nevezzelek? A nemzetközi szerződéses eredetű uniós jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában (19)
 • Kajtár Gábor: Betudás a nemzetközi humanitárius jogban (21)
 • Németh Csaba: Vannak-e közös európai értékeink az EU jog alapján? Az uniós értékközvetítés és az EU polgári válságkezelési misszióinak kapcsolata (38)
 • Minkó-Mosikovics Mariann: Eszközhasználat az új gyülekezési törvényben (50)
 • Kurunczi Gábor: Gondolatok a szabadságvesztésre ítélt személyek választójogosultságáról (57)
 • Varga Ádám: Önkormányzati jogvédelem az Alkotmánybíróság gyakorlatában (66)
 • Vastagh Pál: Alávetettekből ügyfelek. Az 1957. évi IV. törvény keletkezéstörténete (74)
 • Rainer Lilla: A veszélyhelyzet tanulságai a polgári peres eljárások tekintetében (86)
 • Rák-Fekete Edina: A tisztességes hatósági ügyintézéshez való jog érvényesülése a gyakorlatban (93)
 • Falusi Bernadett: A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 12. cikke szerinti egészségügyi ellátáshoz való jog az európai régióban. Legjobb gyakorlatok a GSZKJNE-monitoring alapján (100)
 • Kiss Balázs: EUB: Magyarország megsértette az uniós jogból származó kötelezettségeit a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény elfogadásával (106)
 • Chronowski Nóra, Orbán Endre, Sonnevend Pál: Diskurzus az alkotmányos identitás
  fogalmának alkalmazásáról. Chronowski Nóra és Sonnevend Pál opponensi véleménye Orbán Endre „Államszervezet és szubszidiaritás mint az alkotmányos identitás
  sarokpontjai az Európai Unióban” című doktori értekezéséről – a szerző válaszával (110)

***

A folyóirat elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.