Családi Jog 2023/2

A családjog jövője

  • Katonáné Pehr Erika: Az örökbefogadás céljának történeti aspektusai az egyetemes és a magyar jogi kultúrában 2. rész (1)
  • Szeibert Orsolya: Az Európai Családjogi Bizottság de facto élletársakra vonatkozó Elvei (9)
  • Szeibert Orsolya: Az Európai Családjogi Bizottság de facto élettársakra vonatkozó Elvei és a Ptk. élettársakra vonatkozó szabályainak összevetése (13)

Nézőpontok

  • Boros Zsuzsa: A cselekvőképesség korlátozásának hazai tendenciái a nemzetközi elvárások tükrében (19)
  • Lápossy Attila: Az állam „szülői szerepben” – a gyámolt gyermekek alapjogi joggyakorlása és a (gyermekvédelmi) gyámok alapjogi jogállásának alapkérdései (26)
  • Nagy Sándor: Se veled, se nélküled – elektronikus anyakönyvezés, online házasságkötés? (34)
  • Baracsi Katalin: Digitális gyermekjogok: reklám(ozó) gyerekek (40)

Joggyakorlat

  • Tancsik Annamária: Az európai bíróságok legújabb döntéseiből (44)

Hírek, események

  • Bucsi Ágnes: Az EU öröklési rendelete a gyakorlatban (51)

Könyvismertetés

  • Zsák Zsófia: Herke-Fábos Barbara Katalin – A megelőző pártfogás a jogágak metszéspontjában (55)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.