Magyar Tudomány 2023/6

Tematikus összeállítás: STEAM (Science–Technology–Engineering–Art–Mathematics) Tudományos és alkotói–művészi megközelítéseket integráló nézőpontok az építészetben 

Vendégszerkesztők: Szabó Levente, Saxon Szász János

 • Szabó Levente: Bevezető (701)
 • Mátrai Péter: Terek – Instrumentumok – Hangok (705)
 • Sugár Péter: Ornamentika és modernizmus (716)
 • Meggyesi Tamás: Az utcalények városa (728)
 • Koszorú Lajos: A családi ház a 2020-as években (735)
 • Magyar Péter: Cerkafirka (746)
 • Roth János: Történelmi környezet és kortárs építészet illeszkedése. A margitszigeti domonkos apácakolostor és királyi udvarhely rekonstrukciója (750)
 • Nagy Iván: Tugendhat-villa, Brno – Újjászületés, új nézőpontok (759)
 • Szabó Levente: Preparált terek. Az ideiglenesség mint az emlékezetalakítás eszköze a budapesti Hősök terén és a linzi Hauptplatzon (768)

Tanulmányok

 • Maksay Gábor: Az interdiszciplinaritás fejlődéstörténete (776)
 • Hámor Tamás, Hámorné Vidó Mária: Új természeti erőforrás? A hasznosítható földtani közeg osztályozása, értékelése és szabályozása (784)
 • Hargittai István: Ernster László. A bioenergetika tudósa, a tudomány diplomatája (795)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Kalmár Miklós: Hermann István (szerkesztő): Magyarország levéltárai (804)
 • Kovács István: Tefner Zoltán: Az Osztrák-Magyar Monarchia lengyelpolitikája, 1914-1918 (809)
 • Póczik Szilveszter: Vérző Szahara – A MINURSO békefenntartó művelet (813)
 • Laki Beáta: Balogh László Levente, Fazakas Sándor, Valastyán Tamás (szerkesztők): A félelem reprezentációi. A félelem megannyi aspektusa (816)

Kitekintés

Gimes Júlia gondozásában (819)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.