Magyar Tudomány 2024/4

Tematikus összeállítás • A Héber Biblia 21. századi perspektívákból

Vendégszerkesztő: Koltai Kornélia

 • Koltai Kornélia: Bevezető (441)
 • Biró Tamás: Ki metélte körül Ábrahámot? Bibliaértelmezés a kognitív vallástudomány szempontjából (444)
 • Zsom Dóra: A Zsoltárok mágikus használata: Simmus tehillim-kéziratok a Magyar Tudományos Akadémia Kaufmann-gyűjteményében (466)
 • Bányai Viktória: Meggyalázott tóratekercsek két felmérés tükrében (475)

Tanulmányok

 • Surján Péter: Kiválósági központ az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézetében: a kvantumkémiai iskola (486)
 • Ternák Gábor: A védőoltások rövid története és az oltásellenes mozgalmak veszélyei (500)
 • Zsiborács Henrik, Hegedűsné Baranyai Nóra, Vincze András: Energiabefektetés-energiahozam arány: a megújuló és fosszilis energiaforrások hatékonyságának és fenntarthatóságának összehasonlítása (508)
 • Szabó Mariann, Bozsoki Fruzsina: Városi barnamezős területek megújításának hatása környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból (525)
 • Keller Veronika, Ercsey Ida: Motiváló tényezők az életmód applikációk használatával kapcsolatban egy kvalitatív kutatás tapasztalatai alapján (539)
 • Fodor Szilvia: Jólét vagy jóllét? A pszichés jóllét szerepe és mérése a fenntarthatóság és egy jól működő társadalom kialakításában. I. rész (550)

Köszöntés

 • Hargittai István, Hargittai Balázs: Nagyváry József biokémikus, a Stradivarius megfejtője (563)

Könyvszemle

 •  Pléh Csaba: Ferenczi Sándor összes művei 3. kötet. Háború, forradalmak, pszichoanalízis, 1914–1919 (567)
 • Gosztonyi Gergely: Ződi Zsolt: Platformjog. Elméletek és hatályos szabályok (569)
 • Váradi András: Reményi Attila: Fehérjekinázok. Funkció és szerkezet (572)
 • Perecz László: Dávidházi Péter: „Mit hisz a tudós?” Változatok a hivatás és módszer témájára (575)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2023/7

Tematikus összeállítás: Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Adatrepozitórium Platform

Vendégszerkesztő: Gárdos Judit

 • Kovács László, Gárdos Judit, Kacsuk Péter: Bevezető (827)
 • Kacsuk Péter, Pintér Ádám, Tenczer Szabolcs, Hajnal Ákos: Az ELKH Adatrepozitórium Platform infrastrukturális és tervezési megoldásai (830)
 • Kovács László: Az ELKH Adatrepozitórium Platform projekt a kutatási adattárolás és megosztás országos föderált rendszere (839)
 • Egyed-Gergely Júlia, Gárdos Judit, Horváth Anna, Meiszterics Enikő, Tóth Zoltán, Vajda Róza: Mi az ábra? Szociológiai felmérés a kutatási adatok kezeléséről, és az eredmények átfordítása az informatika nyelvére (851)
 • Kutnyánszky Anikó, Szabó Györgyné, Tomcsik Adrienn, Verle Ilona: Tudományos folyóiratok, kiadók open data kutatásiadat-elvárásai (864)

Tanulmányok

 • Szilágyi Márton: A Petőfi-kutatás hagyományai és távlatai (874)
 • Halmos Tamás, Suba Ilona: Az élettartamot meghatározó exogén és endogén tényezők (882)
 • Lenti Attila: Az emberi jövő kulcsa a múltban: őshonos ökológiai tudás az Amazonas-medence átalakuló indián társadalmaiban (895)
 • Nagy Péter Tibor: Csákó Mihály Karády Viktorról és a francia egyetempolitikáról (906)
 • Bóka Zsolt: Az első magyar női ügyvéd (913)
 • Kovács Mónika: Beszámoló a Társadalmi változások pszichológiai indítékai és fékjei konferencia előadásairól (926)

Megemlékezés

 • Hargittai Magdolna, Hargittai István: Olga Kennard (sz. Weisz Olga) 1924−2023 (940)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Kiss Farkas Gábor: Szende Katalin, Uhrin Dorottya, Vadas András (szerkesztők): A történelem asztalánál. Kulináris kalandozások Nagy Balázs 60. születésnapjára (944)
 • Kurucz Ildikó: Bódi Ferenc, Ralitsa Savova (szerkesztők): Bátorság a politikában (948)
 • Ágh Attila: A globalizáció rejtélyei (Educatio, 2022/31) (951)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (954)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2023/6

Tematikus összeállítás: STEAM (Science–Technology–Engineering–Art–Mathematics) Tudományos és alkotói–művészi megközelítéseket integráló nézőpontok az építészetben 

Vendégszerkesztők: Szabó Levente, Saxon Szász János

 • Szabó Levente: Bevezető (701)
 • Mátrai Péter: Terek – Instrumentumok – Hangok (705)
 • Sugár Péter: Ornamentika és modernizmus (716)
 • Meggyesi Tamás: Az utcalények városa (728)
 • Koszorú Lajos: A családi ház a 2020-as években (735)
 • Magyar Péter: Cerkafirka (746)
 • Roth János: Történelmi környezet és kortárs építészet illeszkedése. A margitszigeti domonkos apácakolostor és királyi udvarhely rekonstrukciója (750)
 • Nagy Iván: Tugendhat-villa, Brno – Újjászületés, új nézőpontok (759)
 • Szabó Levente: Preparált terek. Az ideiglenesség mint az emlékezetalakítás eszköze a budapesti Hősök terén és a linzi Hauptplatzon (768)

Tanulmányok

 • Maksay Gábor: Az interdiszciplinaritás fejlődéstörténete (776)
 • Hámor Tamás, Hámorné Vidó Mária: Új természeti erőforrás? A hasznosítható földtani közeg osztályozása, értékelése és szabályozása (784)
 • Hargittai István: Ernster László. A bioenergetika tudósa, a tudomány diplomatája (795)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Kalmár Miklós: Hermann István (szerkesztő): Magyarország levéltárai (804)
 • Kovács István: Tefner Zoltán: Az Osztrák-Magyar Monarchia lengyelpolitikája, 1914-1918 (809)
 • Póczik Szilveszter: Vérző Szahara – A MINURSO békefenntartó művelet (813)
 • Laki Beáta: Balogh László Levente, Fazakas Sándor, Valastyán Tamás (szerkesztők): A félelem reprezentációi. A félelem megannyi aspektusa (816)

Kitekintés

Gimes Júlia gondozásában (819)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2022/1

Tanulmányok 

 • Simai Mihály: A „húszas évek”. A geopolitika és a világjárvány a globalizáció új szakaszában – visszapillantás és előretekintés (3)
 • Szekanecz Zoltán, Erdei Anna, Falus András: Covid19: vírus, válasz, védettség, vakcina (23)
 • Füri Péter: Az új koronavírussal való megfertőződés valószínűségét befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata numerikus modellezés segítségével (39)
 • Szántó R. Tibor: Gaia sóhaja (48)
 • Haszpra László: Fejezetek az üvegházhatás-kutatás történetéből (57)
 • Holl András: A hazai tudományos eredmények láthatóvá tétele, kiaknázása és megőrzése modern eszközökkel (69)
 • Ásványi Katalin, Fehér Zsuzsanna, Zsóka Ágnes: „Erősödött bennem a fenntartható életmód iránti igény”. Hogyan fejleszthető az egyetemisták fenntarthatósági tudatossága egy kurzus által? (79)
 • Hargittai Magdolna, Hargittai István: Telegdi Bálint, a virtuóz kísérleti fizikus. Centenáriumi megemlékezés (94)

Megemlékezés

 • Chikán Attila: Építőkövek egy életműből. Kornai János (1928–2021) (101)
 • Szalai Júlia: Kornai János, A kozmopolita patrióta (107)
 • Dudits Dénes: Személyes tiszteletadás Alföldi Lajos emlékének (110)
 • Raskó István: Emlékmorzsák. Alföldi Lajos (1927–2021) (112)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Duda Ernő: Vírusvadászat: izgalmas krimi, elgondolkodtató beszélgetések és lehangoló konzekvenciák (114)
 • Békés Csaba: Magyar–kínai kapcsolatok a hidegháború idején (116)
 • Barnucz Nóra: Courage in Politics (119)
 • Székely Levente: A magyar internet történetei (122)
 • Daradics Boglárka: Ecsetvonások Lukács György pályaképéhez 8125)
 • Nyusztay Iván: Influencing Beckett / Beckett Influencing (128)
 • Scheffer Kevin: A világ bizonyos szimmetriája (132)

Kitekintés

Gimes Júlia gondozásában (134)

Elektronikusan elérhető itt.

Magyar Tudomány 2021/1

Tematikus összeállítás • Reguly 200. Reguly Antal tudományos munkássága két évszázad távlatából

 • Gulyás Zoltán: Reguly Antal uráli térképezésének jelentősége a nemzetközi kartográfiatörténet tükrében (4)
 • Kerezsi Ágnes: Reguly Antal tárgyi néprajzi gyűjtései (9)
 • Sipos Mária: Reguly Antal népköltészeti gyűjtéseinek jelentősége (17)
 • Nagy Zoltán: Reguly Antal és a kultúratudományok (24)
 • Szíj Enikő: Reguly nem „Észak Kőrösi Csomája”, hanem „olyan Péntek-telen Robinzon-féle” (31)
 • Bakró-Nagy Marianne: Az őshonos népek közötti anyaggyűjtés gyakorlata a 19. században: Reguly példája (39)

2020. Nobel-díjak 1.

 • Bollobás Enikő: Louise Glück, a személyesség fegyelmezett költője (45)
 • Schaff Zsuzsa: Fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj, 2020 (54)

Tanulmányok

 • Hargittai István, Hargittai Balázs: Roger Penrose: Egy széles körű érdeklődésű fizikai Nobel-díjas (58)
 • Baksa Máté, Drótos György: A szervezetek hálózatelmélete: gondolati lépések egy új paradigma felé (69)
 • Holl András: A Magyar Tudományos Művek Tára – alapvető információk és működési alapelvek (81)
 • Nagy Orsolya, Szabó Zs. Roland: Építőipar 4.0 (90)

Vélemény, vita

 • Polónyi István: A párhuzamosok csak a végtelenben találkoznak (97)
 • Bazsa György: Átfedő párhuzamosok víziója (108)

Ki a tudós?

 • Görög Sándor: Egy 87 éves, egykori ipari vegyész-akadémikus gondolatai (112)
 • Kertész András: A nyelvész és a tudós (116)

Könyvszemle

 • Sipos Júlia gondozásában
 • Láng Benedek: Battyhány Boldizsár – miért fontos nekünk? (120)
 • Hunyady György: A világ dolgairól beszélget el velünk Berend T. Iván (123)
 • Tóth Miklós Bálint: Vezetők és követők, egy politikai viszonyrendszer természetrajza (126)
 • Perecz László: Kompország útjai (129)
 • Kiss Csaba: Felvilágosult dogmatizmus (Enlightened dogmatism) (132)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (136)

Elektronikusan elérhető itt.