Gazdaság és Jog 2023/3-4

Tanulmányok

  • Pribula László: A veszélyhelyzeti kamatmaximum kihívása a rendelkezési elv tükrében (3)
  • Barta Judit: A közkereseti és betéti társasági részesedés a házastársi közös vagyonban (9)
  • Kun Péter, Sándor István, Spiriev Olivér: A bizalmi vagyonkezelési jogviszonyból származó jogviták választottbíróság általi elbírálása (22)
  • Arató Balázs: A családi vállalkozások jellegmegóvásának eszközei a hazai szabályozás tükrében (31)
  • Iván Dániel: Az állami támogatások bejelentésének uniós versenyjogi gyakorlata (38)
  • Kispál Beáta: Egy családi vállalkozás sikere és bukása egy hirtelen haláleset és egy változó kamatozású devizahitel (devizaalapú) hatása következtében (45)
  • Kertész Gábor: A lobbizás a kooperáció, vagy a korrupció egy formája? (52)

Státuszjogi Szemle

  • Gál Judit: Kényszertörlés vagy felszámolás alatt álló cég feletti törvényességi felügyelet tilalma (57)
  • Bodor Mária: A pótbefizetés (59)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.