Közjogi Szemle 2023/1

Fókusz

  • Blutman László: Az Alkotmánybíróság és a szólásszabadság: mostohán a tényekkel (1)

Figyelő

  • Józsa Zoltán: Az intézmények szerepe válság idején (11)
  • Csák Zsolt, Czebe András: A Kúria jogegységesítő tevékenysége az egy évtizede újragondolt büntetőkódexünk tükrében (19)
  • Ujvári Blanka: A hontalansággal kapcsolatos kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtés relevanciája a GDPR tükrében, különös tekintettel a faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetésre (24)

Futurum

  • Budai Péter: Guy Fiti Sinclair elmélete és az uniós jog vizsgálata: a jogállamiság fejlődése és az ASJP-ügy (30)
  • Kárász Marcell: Anyagi vagy eljárásjogi? Gondolatok a hatósági eljárásokhoz kapcsolódó határidők jogi természetéről (37)

Faktum

  • Dallos Ádám: A CGAS kontra Svájc ügy – Az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése és jelentősége (45)

Fórum

  • Harkai István: Recenzió – Gondolatok a tartalomszabályozásról Gosztonyi Gergely Cenzúra – Arisztotelésztől a Facebookig című könyve alapján (50)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.