Jogtudományi Közlöny 2023/11

Tanulmány

 • Darák Péter, Lovas Dóra: Az adórendszer deszantosai: a különadók (481)
 • Budai Péter: Környezetvédelem a közösségi jogban az Egységes Európai Okmányig (492)

Diskurzus

 • Lugosi József: Az alperes eljárási pozíciói a jogszabályváltozások fényében (503)

Szemle

 • Zoványi Nikolett: Valóság vagy ábránd? A légi utasok jogainak érvényesülése az Európai Unióban (513)

Jogirodalom, jogélet

 • Vizi Balázs: Az ukrán-magyar alapszerződés rögös útja (519)
 • Lendvai Gergely Ferenc: Útikalauz a sajtószabadsághoz. Klein Tamás monográfiájáról (521)
 • Vékás Lajos: Sólyom László (1942-2023) (524)
 • Formai követelmények szerzőinknek (526)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2023/4

Vezértanulmány

 • Blutman László, Medvegy Dalma, Schiffner Imola: Európai Unió: a „lopakodó hatáskörelvonás” jogi összefüggésekben (1)

Jogharmonizáció

 • Szabó Judit, Molnár Dalma: Az alkotmányjog és az EU-jog metszéspontjában: a „ne bis in idem” el (13)

Fórum

 • Budai Péter: A Van Gend en Loos- és a Costa v. E.N.E.L.-ügyek a nemzetközi szervezetek jogának szemszögéből: egy jogelméleti megközelítés (21)
 • Pánovics Attila: A fenntartható finanszírozás felelőssége – újabb lépések az Európai Beruházási Bank elszámoltathatósága érdekében (30)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjogi Szemle 2023/1

Fókusz

 • Blutman László: Az Alkotmánybíróság és a szólásszabadság: mostohán a tényekkel (1)

Figyelő

 • Józsa Zoltán: Az intézmények szerepe válság idején (11)
 • Csák Zsolt, Czebe András: A Kúria jogegységesítő tevékenysége az egy évtizede újragondolt büntetőkódexünk tükrében (19)
 • Ujvári Blanka: A hontalansággal kapcsolatos kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtés relevanciája a GDPR tükrében, különös tekintettel a faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetésre (24)

Futurum

 • Budai Péter: Guy Fiti Sinclair elmélete és az uniós jog vizsgálata: a jogállamiság fejlődése és az ASJP-ügy (30)
 • Kárász Marcell: Anyagi vagy eljárásjogi? Gondolatok a hatósági eljárásokhoz kapcsolódó határidők jogi természetéről (37)

Faktum

 • Dallos Ádám: A CGAS kontra Svájc ügy – Az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése és jelentősége (45)

Fórum

 • Harkai István: Recenzió – Gondolatok a tartalomszabályozásról Gosztonyi Gergely Cenzúra – Arisztotelésztől a Facebookig című könyve alapján (50)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.