Magyar Jog 2022/5

Tanulmányok

  • Czine Ágnes: A relatív eljárási szabálysértés megítélése, avagy a tisztességes eljárás érvényesítésének útjai (257)
  • Agócs-Kiss János: Érvényesül-e a közhitelesség a bűnügyi nyilvántartások esetén? (263)
  • Jacsó Judit: Büntetőjogi compliance mint a jog érvényesülésének új eszköze nemzetközi kitekintéssel (271)
  • Madai Sándor: A szankcióalkalmazás nehéz útján: közlekedési szabályszegések a büntetőjog, a közigazgatási jog és a szabálysértési jog határán (279)
  • Csöndes Mónika: Az okozati összefüggés megállapításának és a gyógyulási/túlélési esély elvesztésének a gyakorlata az angol common law-ban II. (287)
  • Csapucha Bernadett: A kiskorú veszélyeztetésének bűntette a jogerős ítéletek tükrében[1] – 2. rész: halmazati, elhatárolási és egyéb gyakorlati kérdések (298)
  • Tóth András: A Versenytanács kartelljog-fejlesztő gyakorlata (305)
  • Lénárdné Maletics Borbála, Nochta Tibor: Az állatok magánjogi státuszhelyzetéről (313)

Szemle

  • Ősze Áron: Recenzió Kukorelli István – Három István, három nemzeti ünnep, három példakép című könyvéről (317)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.