Jogtudományi Közlöny 2022/4

  • Előszó a diskurzushoz (137)
  • Nagy Marianna: Szerződés a közigazgatási jogban (137)
  • Papp Tekla: A közterület-használat joggyakorlata magánjogi szempontból (147)
  • Gárdos Péter: Valóban sui generis jogintézmény a szerződésátruházás? (154)
  • Csirszki Martin Milán: Agrárversenyjog az Európai Unióban (166)
  • Lovas Dóra: Mit ér a könyvbemutató? (175)
  • Koltay András: A becsület védelme a közügyek vitáiban (178)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.