Jogtudományi Közlöny 2022/4

 • Előszó a diskurzushoz (137)
 • Nagy Marianna: Szerződés a közigazgatási jogban (137)
 • Papp Tekla: A közterület-használat joggyakorlata magánjogi szempontból (147)
 • Gárdos Péter: Valóban sui generis jogintézmény a szerződésátruházás? (154)
 • Csirszki Martin Milán: Agrárversenyjog az Európai Unióban (166)
 • Lovas Dóra: Mit ér a könyvbemutató? (175)
 • Koltay András: A becsület védelme a közügyek vitáiban (178)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2021/3

Tanulmányok

 • Csorba Anna: A távmunka és az otthoni munkavégzés Magyarországon – jogalkotási szempontok, jogalkalmazási nehézségek (129)
 • Ugróczky Mária: A gyámhatóság mindenhatósága avagy a Ptk. 4:175. § (3) bekezdésének kétértelműsége (138)
 • Schmidt Richárd: Válaszút előtt – avagy támpontok az asszimetrikus fórumválasztások hazai megítéléséhez (144)
 • Csirszki Martin Milán: Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a mezőgazdaságban – Az uniós irányelv összevetése a magyar szabályozással (156)
 • Gubis Philip: A mulasztásos bűncselekmények tipizálásáról új dogmatikai megközelítésben (164)
 • Tímár Balázs: A bírósági szervezetrendszer változásai 1918 és 1920 között a káosztól a konszolidációig (175)

Szemle

 • Wiedemann János: Recenzió Czine Ágnes A tisztességes bírói eljárás című monográfiájáról (187)
 • Ambrus István: Deák Zoltán: Az erőszak, a fenyegetés és a kényszer büntetőjogi fogalmai című monográfiájáról (190)