Antik Tanulmányok 2021/2

Tanulmányok

 • Mogyoródi Emese: Oidipus és Sókratés: Tudás és tudatlanság, tragikus és filozófiai katarzis (155)
 • Seres Dániel: A Timokratés elleni beszéd érvrendszerei (177)
 • Grüll Tibor: Intertextuális utalások II-III. századi phrygiai sírfeliratokon (197)
 • Simon Lajos Zoltán: Adalékok Janus Pannonius De stella aestivo meridie visa című elégiájának értelmezéséhez (235)

Kisebb közlemények

 • Csigó Ábel, Rinkács Viktor, Szász Keve, Török Ábel: Megjegyzések a bécsi papiruszgyűjtemény P.Vindob. G 40159 papiruszához (249)

Forrás

 • Frazer-Imregh Monika: Poliziano ódája Gentile Becchihez Giulian de’ Medici halálára (255)
 • Frazer-Imregh Monika: Angelo Poliziano és Niccolo Leoniceno vitája a Naturalis Historia egy helyéről (261)

Erratum

 • Horváth László: Beszámoló a Byzanz und das Abendland VII. (ELTE Eötvös József Collegium – 2019. november 25-28.) konferenciáról (279)

Könyvszemle

 • Tar Ibolya: Michael von Albrecht: Antike und Neuzeit. Texte und Themen. Band 1: Antike und deutsche Dictung. Heidelberg 2019. (281)
 • Pataki Elvira: Az elysioni aszfodéloszok közt. Kerényi Károly és Angelo Brelich levelezése 1939-1959. Szerkesztett Valerio Severino, Nagy Andrea, Varsányi Orsolya. Budapest 2020. (285)

Társasági hírek

 • Krupp József, Rung Ádám: Beszámoló a 2020-2021. tanévi Ábel Jenő országos latin tanulmányi versenyről (291)
 • Tar Ibolya: Tegyey Imre (1930-2021) (299)
 • Gesztelyi Tamás: Tegyey Imre (1930-2021) (301)

Elektronikusan elérhető itt.