Európai Jog 2021/4

Vezértanulmány

  • Halász Vendel: A közvetlen külföldi befektetések vizsgálatának szabályozása az Amerikai Egyesült Államokban (1)

Jogharmonizáció

  • Ocskó Eszter: Tagállami kártérítési felelősség az acte claire-tan újraértelmezés kapcsán (8)
  • Benke József: Rómától „Rómáig”, avagy ókori ‘ichnofosszíliák” az Európai Bíróság 21. századi gyakorlatában (16)

Európai jogi fórum

  • Lukács Józsefné: Az integrált Kereskedelmi Választottbíróság 2020. évi tevékenysége (24)
  • Brehószki Márta: Benjamin N. Cardozo, egy XX. századi lángelme (28)

Recenzió

  • Pintér Nikolett: A brexit forgatókönyvei és hatásai (32)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.