Közjegyzők Közlönye 2021/3

  • Udvary Sándor: A non-humán ágensek cselekvése polgári jogi értékelésének egyes kérdései (5)
  • Parti Tamás: A közjegyzői szolgáltatások európai kölcsönhatásrendszere, határon átnyúló közjegyzői szolgáltatások (11)
  • Bartha Bence: A perfelvételi szak egyes szerkezeti kérdései a polgári perben (19)
  • Juhász Ivett: Újdonságok az európai kézbesítési szabályok tekintetében (36)
  • Kussinszky Anikó, Stánicz Péter: Közjegyzői feladatok az életvégi döntések érvényesülése kapcsán (49)
  • Kultsár Kinga: A házasság felbontása közjegyző előtt Franciaországban (62)
  • Sajtószemle (70)
  • Summary, Zusammenfassung, Résumé (73)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.