Új Magyar Közigazgatás 2021/3

Tanulmányok

  • Lentner Csaba: A Covid-19 járvány hatásai a magyar gazdaságra és a fiskális válságkezelés főbb területei (1)
  • Kovács Róbert: Az önkormányzatok az államrendszerben (9)
  • Budai Balázs Benjámin: Bökések, bökési kísérletek (18)
  • Weninger Sándor: A helyi tőkevonzás és a településmarketing-aktivitás közötti összefüggések vizsgálata négy magyar, regionális központként értelmezett megyeszékhely vonatkozásában (24)

E-közigazgatási tanulmányok

  • Nyáry Gábor: Felelősségteljes állami viselkedés a kibertérben (33)

Fórum

  • Dudás Katalin, Gáspár Mátyás: Hozzáférhető alapszolgáltatások mindenkinek! (41)
  • Szollárné Béleczky Martina: „Régi-új” Szankció-törvény (50)
  • Bekecs Andrea: Településnév használata az interneten, a védelem közjogi és polgári jogi eszközei (59)

A közigazgatás bírósági kontrollja

  • Lehóczki Balázs, Berkes Bálint Ottó, Balogh Zsolt, Darák Péter, Szabó Annamária Eszter: Felsőbírósági jogesetek (65)

Könyvismertető

  • Koi Gyula: Recenzió a Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényhez című kötetről (83)