Új Magyar Közigazgatás 2021/3

Tanulmányok

 • Lentner Csaba: A Covid-19 járvány hatásai a magyar gazdaságra és a fiskális válságkezelés főbb területei (1)
 • Kovács Róbert: Az önkormányzatok az államrendszerben (9)
 • Budai Balázs Benjámin: Bökések, bökési kísérletek (18)
 • Weninger Sándor: A helyi tőkevonzás és a településmarketing-aktivitás közötti összefüggések vizsgálata négy magyar, regionális központként értelmezett megyeszékhely vonatkozásában (24)

E-közigazgatási tanulmányok

 • Nyáry Gábor: Felelősségteljes állami viselkedés a kibertérben (33)

Fórum

 • Dudás Katalin, Gáspár Mátyás: Hozzáférhető alapszolgáltatások mindenkinek! (41)
 • Szollárné Béleczky Martina: „Régi-új” Szankció-törvény (50)
 • Bekecs Andrea: Településnév használata az interneten, a védelem közjogi és polgári jogi eszközei (59)

A közigazgatás bírósági kontrollja

 • Lehóczki Balázs, Berkes Bálint Ottó, Balogh Zsolt, Darák Péter, Szabó Annamária Eszter: Felsőbírósági jogesetek (65)

Könyvismertető

 • Koi Gyula: Recenzió a Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényhez című kötetről (83)

Statisztikai Szemle 2021/6

Tanulmányok

 • Németh Renáta: Egy ritkábban használt survey-kísérleti elrendezés,
  az alanyokon belüli ismételt mérés egy nyelvészeti kutatás példáján (495)
 • Zrubka Zsombor, Kincses Áron, Gilyán Csaba, Huber Anikó, Horváth Zsófia, Huszák Loretta, Tóth Barbara, Pogány Petra, Gulácsi László: A biotechnológia hazánkban (512)
 • Bethlendi András, Lentner Csaba, Nagy László: A hazai önkormányzati gazdálkodás fenntarthatósága (541)
 • Szerb András Bence, Csonka Arnold, Fertő Imre: A regionális kereskedelmi megállapodások hatása a világ kukoricakereskedelmére (572)

Fórum

 • Kovács Péter, Tóthné Szita Klára: Beszámoló az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság, valamint albizottságainak tisztújító üléséről és elmúlt hároméves tevékenységéről (590)
 • Hírek, események (594)
 • Kiadók ajánlata (597)

Új Magyar Közigazgatás 2020/2

Fókuszban

 • A közszolgálat személyi állománya

Tanulmányok

 • Hazafi Zoltán: Humánorientációjú szervezetfejlesztés
 • Csutorás Gábor Ákos: Új generáció a közszolgálati életpályán
 • Kelő Johanna: Változások a magyar területi államigazgatásban – szervezeti és humán erőforrás viszonyok 2010-2020
 • Lentner Csaba, Hegedűs Szilárd: A 100 százalékban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi kockázatainak vizsgálata 2009-2018 között
 • Kormány Béla: Az állami tulajdonban lévő társaságok gazdasági kontrollja, teljesítményirányítása

E-közigazgatási tanulmányok

 • Kiss Péter József, Kiss József Károly: Elvárások és valós eredmények eltérésének egyes okai

Fórum

 • Antal Tamás: 70 éve jött létre az első tanácstörvény Magyarországon
 • Kiss Dávid: Közigazgatási társadalmi felelősségvállalás 2014-2018

A közigazgatás bírósági kontrollja

 • Lehóczki Balázs, Széplaki-Nagy Gábor, Balogh Zsolt, Darák Péter, Szabó Annamária Eszter: Felsőbírósági jogesetek