Aetas 2021/2

Tanulmányok

 • Kövér Lajos: Bonaparte Napóleon közel-keleti expedíciója a vágyak egzotikuma és a valóság tükrében, avagy Egyiptom három Savary olvasatában (5)
 • Ferwagner Péter Ákos: Nacionalizmus, elnyomás, éhínség. Libanon az első világháborúban (20)
 • Bene Krisztián: A Nemzetközi Brigádoktól a francia hadseregig. Magyar önkéntesek harca a fasizmus ellen (41)
 • J. Nagy László: A legfranciább algériai. Ferhat Abbász politikai az algériai nemzeti mozgalom tükrében (55)
 • Lénárt T. András: Kiút a diktatúrából. A demokrácia felé tartó Spanyolország a nemzetközi erőtérben (1975-1982) (68)
 • Fellegi Benjámin: Halford Mackinder és a brit birodalmi föderalizmus a 19. század fordulóján (79)
 • Konrád Miklós: Disszimiláció az asszimilációpárti zsidóság körében 1848-1914 (94)

Műhely

 • Balogh Ádám: Albán migrációs hullám a görög területeken a 14-15. században (105)
 • Tóth Ferenc: Korfu védelme egy francia hadmérnök szemével. Florentin de Perceval hadtudományi értekezése 1715-ből (116)
 • Mihályi Dorottya: Párhuzamos útleírások. Franciák és magyarok a Magreb-országokban a 19. század végén (126)
 • Nagy Georgina: Magyar orvosok Algériában az 1960-1970-es években (135)
 • Gyarmati Enikő: Az 1918. novemberi svájci országos sztrájk rövid története. Okok – követelések – válaszok – eredmények (142)
 • Horváth Mónika: Adalékok I. Rákóczi György egy felső-magyarországi szervitorának feladataihoz. Fáy IV. István levelezése (1633-1639) (152)

Elmélet és módszer

 • Salvatore Bono: A kiterjesztett Mediterráneum (Fordította: Szász Géza) (167)

Figyelő

 • Szabó-Gajmer Bernadett: A korai francia gyarmatosítás és Észak-Amerika (Éric Thierry: La France de Henri IV en Amerique du Nord. De la création de l’Acadie á la fondation de Québec. Classiques Garnier, Paris, 2020.) (175)
 • Palotás Zsolt: A váltságdíj politikai gazdasága (Hershenzon, Daniel: The Captive Sea: Slavery, Communciation and Commerce in Early Modern Spain and the Mediterraneum. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, PA, 2018.) (178)
 • Deák Ágnes: Szúette csatahajó (Harm-Hinrich Brandt: Ausriaca. Abbandlungen zur Habsburgermonarchie im „langen” 19. Jahrhundert. Herausgegeben von Matthias Stickler. Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 2020.) (182)
 • Deák Ádám: Vallásellenesség vagy valláskritika a Békési Református Egyházmegyében? (Hegyi Ádám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…” Az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatai a Békési Református Egyházmegyében 1781 és 1821 között. Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, 2018.) (185)
 • Dominkovits Péter: Dokumentumok a 20. század első felének egyetlen főállású magántörténészéről (Viskolcz Noémi: A herceg történésze. Hajnal István az Esterházyak szolgálatában 1922-1930. MTA – Kossuth Kiadó, Budapest, 2019.) (189)
 • Sipos András: Politikum és hétköznapiság a 19-20. században két új társadalomtörténeti monográfia tükrében (Koltai Gábor: Akik a „Párt” ellen vétkeztek. Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában. 1948-1956. Korall, Budapest, 2018. [Társadalomtörténeti Monográfiák 9.] 295 oldal; Gerhard Péter: Deszkafalak és potyavacsorák. Választói magatartás Budapesten a Tisza Kálmán korszakban. Korall, Budapest, 2019. [Társadalomtörténeti Monográfiák 10.] (193)
 • Nagy Ádám: A dualista rendszer legitimációs problémája a szimbólumok tükrében (Cieger András: 1867 szimbolikus világa. Tanulmányok a kiegyezés koráról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történelemtudományi Intézet, Budapest, 2018.) (201)
 • Szász Géza: Az annyira imádott ellenség (Gábor Gelléri: Philosophies du voyage: visiter l’Angleterre aux 17e-18e siecles. Oxford University Studies in the Enlightment. Voltaire Foundation, Oxford, 2016.) (204)
 • Számunk szerzői (208)