Aetas 2023/1

 • Tóth Szergej emlékére (5)

Tanulmányok

 • Csaplár-Degovics Krisztián: Magyar protokoloniális kaland a százazdfordulós Albániában (6)
 • Erdélyi Mátyás: „Legyenek a mi gyarmataink: Dalmácia, Bosznia, Hercegovina!” A magyar birdalmi gondolat Havass Rezső munkáiban (24)
 • Balogh Ádám Tibor: Flottalázadás a globalizáció és a kolonizáció összefüggéseiben. A brazil haditengerészet lázadása (1893-1894) (42)
 • Farkas Mária Ildikó: A modern japán birodalom születése (63)
 • Búr Gábor: Nagy-Britannia és Afrika: mit is fújt el a „változás szele”? (89)
 • Ferwagner Péter Ákos: Úton Kamerun függetlensége felé: az 1945-ös dualai felkelés (101)

Műhely

 • Anastas Bezha: Engedmények a békéért. Bécs és Róma titkos tárgyalásai 1914. július és 1915. május között (Fordította: Vukman Péter) (121)

Elmélet és módszer

 • Balatoni Balázs: Tudás, antropológia és a keleti kérdés. Mary Edith Durham balkáni útjai (134)

Múltidéző

 • Dévavári Zoltán: „Jugoszlávia ezer ellentétével […] kiválóan alkalmas arra, hogy egy takaros kis általános káosz keletkezzék.” Nagy Iván emigráns magyar politikus válogatott levelei (1949) (148)

Határainkon túl

 • Csaplár-Degovics Krisztián: „… újra kell gondolnunk az osztrák (és a magyar) történelmet az imperializmus és a kolonializmus szempontjából”. Beszélgetés Walter Sauerrel (172)
 • Walter Sauer: A Habsburgok „gyarmatbirodalma” és az osztrák identitás (Fordította: Vukman Péter) (179)

Figyelő

 • Lévai Csaba: Thomas Jefferson egyeteme. A University of Virginia megalapítása (Andrew Jackson O’Shaugnessy: The Illimitable Freedom of Human Mind. Thomas Jefferson’s Idea of a University. Charlottesville – London, University of Virginia Press, 2021.) (188)
 • Farkas Dániel: Egy politikailag eredményes latin-amerikai földreform története (Carmen Soliz: Field of Revolution – Agrarian Reform and Rural State Formation in Bolivia, 1935-1964. Pittsburgh, University of Pittsburgh, 2021.) (192)
 • Vukman Péter: Klikkesedés, megosztottság, törésvonalak. Nagy Iván délvidéki magyar politikus emigrációban töltött évei (Klikkharcok az emigrációban. Nagy Iván (1904-1972) délvidéki emigráns magyar politikus válogatott iratai (1949-1954). Közreadja: Dévavári Zoltán. Lymbus Kötetek 4. Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2021.) (195)
 • Sulák Péter Sándor: In nomine populo, contra populum. Mozaikok a népbíráskodás magyarországi történetéből (Zinner Tibor: A magyar nép nevében? Tanulmányok népbíróságokról, jogászokról, diktatúráról. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2021.) (199)

A fordításokat Rakovszky András és Vukman Péter készítette.

Rubicon 2023/2-3

Gyarmatosítás

 • Fiziker Róbert: Hősök vagy gonosztevők? A gyarmatbirodalmak kora (4)
 • Hahner Péter: A gyarmatosítás (12)
 • Bajnok Dániel: Távoli lakóhely. Görög „gyarmatosítás” az archaikus korban (22)
 • Lévai Csaba: Az észak-amerikai brit gyarmatok (26)
 • Balogh András: Brit hódítók. A leghatalmasabb és legtartósabb gyarmati hatalom (36)
 • Rákóczi István: A portugál expanzió (48)
 • Tarbay Gabriella: A portugál gyarmatosítás. A felfedezések úttörői (58)
 • Lénárt T. András: A spanyol korona ékkövei. Gyarmatok Latin-Amerikában (62)
 • Búr Gábor: 4 évszázad, 5 kontinensen. A holland gyarmatbirodalom (74)
 • Fiziker Róbert: A későn jövő. A Német Császárság gyarmati politikája (84)
 • Salát Gergely: Világok harca. Kína és a felemás gyarmatosítás (92)
 • Bene Krisztián: Francia Indokína. A francia gyarmatbirodalom távol-keleti gyöngyszeme (108)
 • J. Nagy László: A gyarmatosítástól a függetlenségig, 1830-1962. Francia Algériából algériai Algéria (120)
 • Ferwagner Péter Ákos: Protektorátusok és mandátumterületek. A függetlenség előszobái? (130)
 • Türke András: Franciaország és afrikai gyarmatai a függetlenné válás után (134)
 • Pók Attila: Deák István (140)

Aetas 2021/2

Tanulmányok

 • Kövér Lajos: Bonaparte Napóleon közel-keleti expedíciója a vágyak egzotikuma és a valóság tükrében, avagy Egyiptom három Savary olvasatában (5)
 • Ferwagner Péter Ákos: Nacionalizmus, elnyomás, éhínség. Libanon az első világháborúban (20)
 • Bene Krisztián: A Nemzetközi Brigádoktól a francia hadseregig. Magyar önkéntesek harca a fasizmus ellen (41)
 • J. Nagy László: A legfranciább algériai. Ferhat Abbász politikai az algériai nemzeti mozgalom tükrében (55)
 • Lénárt T. András: Kiút a diktatúrából. A demokrácia felé tartó Spanyolország a nemzetközi erőtérben (1975-1982) (68)
 • Fellegi Benjámin: Halford Mackinder és a brit birodalmi föderalizmus a 19. század fordulóján (79)
 • Konrád Miklós: Disszimiláció az asszimilációpárti zsidóság körében 1848-1914 (94)

Műhely

 • Balogh Ádám: Albán migrációs hullám a görög területeken a 14-15. században (105)
 • Tóth Ferenc: Korfu védelme egy francia hadmérnök szemével. Florentin de Perceval hadtudományi értekezése 1715-ből (116)
 • Mihályi Dorottya: Párhuzamos útleírások. Franciák és magyarok a Magreb-országokban a 19. század végén (126)
 • Nagy Georgina: Magyar orvosok Algériában az 1960-1970-es években (135)
 • Gyarmati Enikő: Az 1918. novemberi svájci országos sztrájk rövid története. Okok – követelések – válaszok – eredmények (142)
 • Horváth Mónika: Adalékok I. Rákóczi György egy felső-magyarországi szervitorának feladataihoz. Fáy IV. István levelezése (1633-1639) (152)

Elmélet és módszer

 • Salvatore Bono: A kiterjesztett Mediterráneum (Fordította: Szász Géza) (167)

Figyelő

 • Szabó-Gajmer Bernadett: A korai francia gyarmatosítás és Észak-Amerika (Éric Thierry: La France de Henri IV en Amerique du Nord. De la création de l’Acadie á la fondation de Québec. Classiques Garnier, Paris, 2020.) (175)
 • Palotás Zsolt: A váltságdíj politikai gazdasága (Hershenzon, Daniel: The Captive Sea: Slavery, Communciation and Commerce in Early Modern Spain and the Mediterraneum. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, PA, 2018.) (178)
 • Deák Ágnes: Szúette csatahajó (Harm-Hinrich Brandt: Ausriaca. Abbandlungen zur Habsburgermonarchie im „langen” 19. Jahrhundert. Herausgegeben von Matthias Stickler. Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 2020.) (182)
 • Deák Ádám: Vallásellenesség vagy valláskritika a Békési Református Egyházmegyében? (Hegyi Ádám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…” Az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatai a Békési Református Egyházmegyében 1781 és 1821 között. Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, 2018.) (185)
 • Dominkovits Péter: Dokumentumok a 20. század első felének egyetlen főállású magántörténészéről (Viskolcz Noémi: A herceg történésze. Hajnal István az Esterházyak szolgálatában 1922-1930. MTA – Kossuth Kiadó, Budapest, 2019.) (189)
 • Sipos András: Politikum és hétköznapiság a 19-20. században két új társadalomtörténeti monográfia tükrében (Koltai Gábor: Akik a „Párt” ellen vétkeztek. Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában. 1948-1956. Korall, Budapest, 2018. [Társadalomtörténeti Monográfiák 9.] 295 oldal; Gerhard Péter: Deszkafalak és potyavacsorák. Választói magatartás Budapesten a Tisza Kálmán korszakban. Korall, Budapest, 2019. [Társadalomtörténeti Monográfiák 10.] (193)
 • Nagy Ádám: A dualista rendszer legitimációs problémája a szimbólumok tükrében (Cieger András: 1867 szimbolikus világa. Tanulmányok a kiegyezés koráról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történelemtudományi Intézet, Budapest, 2018.) (201)
 • Szász Géza: Az annyira imádott ellenség (Gábor Gelléri: Philosophies du voyage: visiter l’Angleterre aux 17e-18e siecles. Oxford University Studies in the Enlightment. Voltaire Foundation, Oxford, 2016.) (204)
 • Számunk szerzői (208)